Gemeenten en provincies kunnen volgend voorjaar structureel extra geld tegemoetzien van de overheid. Het geld is bedoeld voor publieke en maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, ter compensatie van de hoge energiekosten. Welk bedrag provincie Drenthe krijgt is niet bekend.

Volgens ambtenaren op het provinciehuis in Assen wordt pas in mei, na de behandeling van de Voorjaarsnota, duidelijk hoeveel geld Drenthe krijgt. Vanwege de alsmaar stijgende energieprijzen stelde provincie Drenthe via een noodfonds 5 miljoen euro beschikbaar voor huishoudens, bedrijven en ‘maatschappelijk vastgoed; zoals dorpshuizen, sportaccommodaties en scholen. Dat geld is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen. Het extra geld wat in het voorjaar van 2023 beschikbaar wordt gesteld is structureel en kan jaarlijks bijgesteld worden als prijzen omhoog gaan.