Volgens verantwoordelijk wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) duurt het nog wel even voordat er concrete plannen komen voor het centrum in Eelde. Allereerst komt er een uitgebreid voorstel voor het centrum en het PBH-terrein in Zuidlaren. Naar alle waarschijnlijkheid komt het college voor het kerstreces met een brief als aanvulling op het cultuurhistorisch onderzoek. 

Dat onderzoek, uitgevoerd door SteenhuisMeurs, laat al even op zich wachten en ligt al op de burelen van het gemeentehuis. Echter het college wacht nog even met publicatie en zal in een begeleidende brief aangeven wat er met dit onderzoek gedaan zal worden. Om daar vervolgens beleid op te maken en kaders te stellen voor ontwikkeling. Dat kan nog wel even duren, gezien het feit dat hetzelfde onderzoek in Zuidlaren al bijna twee jaar oud is en er binnenkort een voorstel en een opzet door het college gepresenteerd wordt. Op verzoek van Jacob van Gelder, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, zal het college over dit onderwerp actief en beter met de inwoners communiceren.

Henk Middendorp van het CDA stelde nog voor om een voorbereidingsbesluit te nemen om zodoende een wildgroei van bouwvergunningen te voorkomen. Maar burgemeester Marcel Thijsen voorzag juist een stijging van de aanvragen mocht er wel een voorbereidingsbesluit komen. Vellinga verklaarde terughoudend met nieuwe vergunningsaanvragen om te zullen gaan. In dat kader is het wel bijzonder te noemen dat er wel een vergunning is afgegeven voor de voormalige Hubo-locatie en dat de plannen voor de Deelsnijder-locatie van projectontwikkelaar RVG door de gemeente in de wacht is gezet.

Wethouder Vellinga denkt voor de zomer met een concreet plan voor Zuidlaren te komen. In het kielzog daarvan zal het centrumplan voor Eelde volgen. ‘Maar wellicht zijn er nog meer onderzoeken nodig voor het centrum van Eelde,’ aldus Vellinga. ‘Wel wil ik benadrukken dat het plan voor Eelde niet perse na ‘Zuidlaren’ gestalte zal krijgen. Dat zou synchroon kunnen lopen.’