Middels een motie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november heeft de gemeenteraad het college opgedragen binnen een jaar met een plan te komen om volwaardige bibliotheekvoorzieningen in de drie kernen Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren te realiseren. Verantwoordelijk wethouder Miguel Ririhena was blij met de motie, maar vroeg om meer tijd.

Het plan moet onder andere bevatten dat een nieuwe bibliotheek goed toegankelijk en laagdrempelig moet zijn. Daarnaast dient het een huiskamer in het bruisende hart van het dorp en ruimte voor ontmoeting en debat te zijn. Ook moet de begroting voor een dergelijke voorziening verhoogd worden van het huidige tien euro naar ongeveer vijftien euro per inwoner. Volgens de motie is dit conform de bedragen in andere Drentse gemeentes. Dat betekent een stijging van bijna 50%.

Nieuw cultureel centrum

De huidige bibliotheek in Eelde-Paterswolde is al een aantal keren verhuisd en is nu gehuisvest in twee klaslokalen van de Centrumschool. De activiteiten van de bibliotheek vinden momenteel vaak plaats in Zuidlaren en dat baart veel inwoners van Eelde-Paterswolde zorgen. Ook zou een nieuwe bibliotheek goed passen in een eventuele nieuwe centrumvisie voor Eelde. Er gaan namelijk steeds meer stemmen op voor een nieuw te bouwen cultureel centrum in het tweelingdorp. Met een bibliotheek, het Klompenmuseum, een zaal met podium en andere ruimtes voor culturele uitingen.

Triest gesteld

Ook staat in de motie dat het college met nog een plan moet komen om de vijftien kleine kernen, waaronder Yde/De Punt en Eelderwolde, te versterken op het gebied van digitale communicatie met de overheid en leenmogelijkheden van boekencollecties. Momenteel is het namelijk triest gesteld in deze dorpen, aldus enkele bezorgde bewoners. In Yde en Eelderwolde komt namelijk geen bibliotheekbus meer langs en mogen de boeken van school niet mee naar huis worden genomen.

Meer tijd

Verantwoordelijk wethouder Miguel Ririhena vertelde blij te zijn met de motie en noemde het een herwaardering van de bibliotheken. Indiener van de motie, Annemarie Machielsen van Leefbaar Tynaarlo, was verheugd met de brede steun in de gemeenteraad. In reactie op de motie vroeg Ririhena om meer tijd. ‘Ik ga snel in gesprek met de bibliotheek, maar het lukt mij niet om dit binnen een jaar te realiseren,’ aldus de wethouder. ‘In het voorjaar van 2023 kom ik met een bredere cultuurvisie en daar zijn de bibliotheken onderdeel. Maar eerder dan 2024 gaat het niet lukken.’ Nadat de wethouder de VVD had toegezegd om de bewoners van de kernen eerst te raadplegen naar de daadwerkelijke behoefte, werd duidelijk dat de motie unaniem door de gemeenteraad zal worden aangenomen.