De gemeente Tynaarlo heeft voor de jaren 2023 tot en met 2025 een begrotingsoverschot van € 2 – € 2,5 miljoen. Voor het volgend jaar stelt het College van B&W voor hiervan € 1 miljoen te gebruiken voor grote projecten, de centrumplannen Eelde en Zuidlaren.

Voorts wordt voorgesteld € 500.000 te stoppen in een zogenaamd crisisfonds. Wethouder Hans de Graaf: ‘Zowel inwoners, ondernemers als bijvoorbeeld bibliotheken en sportverenigingen ervaren de gevolgen van de inflatie en de gestegen energieprijzen. Wij gaan de komende tijd kijken wat wij kunnen doen om hen te ondersteunen’.
Vanaf 2026 verwacht de gemeente een tekort. Wethouder de Graaf daarover: “Voor 2026 krijgen we zoals alle gemeenten in Nederland op grond van de huidige stand van zaken substantieel minder geld uit Den Haag. Hier wordt landelijk nog over gesproken door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie, waarbij de verwachting is dat hier een oplossing voor komt. Desalniettemin is waakzaamheid geboden.”

De begroting wordt binnenkort naar de gemeenteraad gestuurd. Dinsdag 8 november wordt deze behandeld door de gemeenteraad.