Het college van B&W verleent een voorwaardelijke subsidie aan nieuwe verlichting en twee nieuwe padelbanen bij de tennisvereniging De Marsch in Paterswolde. De gemeenteraad ging hier unaniem mee akkoord. Naast Paterswolde krijgt ook ZTC Zuidlaren geld om extra padelbanen aan te leggen. Het gaat om bedragen van bijna zeventigduizend euro voor twee banen en ruim dertigduizend euro voor nieuwe Ledverlichting.

Een groot deel van de gemeenteraad stelde wel een aantal voorwaarden en plaatsten wat vraagtekens. Raadslid Jarko Weering van Leefbaar Tynaarlo verzocht het college het algemene sportbeleid te herijken en te herzien: ‘Niet alle verenigingen kunnen zoiets aanvragen. Padel is nu populair en sporten is gezond. Maar wellicht moet het beleid worden herzien, zodat alle verenigingen over een kam geschoren worden.’

Ook GroenLinks steunde het voorstel, maar vond wel dat er eerst een akoestisch onderzoek gedaan moet worden. ‘Want in Coevorden ging dat ook mis.’ Henk Middendorp van het CDA bevestigde dat: ‘Ik weet uit eerste hand dat de vereniging de buurt goed informeert, maar dat moet ook met dat ‘monotone getik’.’ Els Kardol van D66 steunde het voorstel ook, maar benadrukte dat alle verenigingen extra geld moeten krijgen. Kardol: ‘Ik weet bijvoorbeeld dat VAKO zelf de verlichting heeft betaald. En, niet onbelangrijk. Laten wij hopen dat op termijn deze gelden ook beschikbaar komen voor cultuur.’

Wethouder Hans de Graaf vertelde dat de tennisvereniging zelf het akoestisch onderzoek moet gaan betalen. Het voorstel werd door de raad unaniem aangenomen.