Afgelopen jaar steeg het aantal vluchten op Groningen Airport Eelde met meer dan een derde ten opzichte van 2020, meldt RTV Drenthe. Er werden 32.000 passagiers geteld. In 2020 waren dat er 19.000. Maar de vergelijking is vertekenend, omdat dit in het coronajaar was. Voor corona was dat nog tegen de 200.000 of meer.

Dit jaar lijkt het vooralsnog beter te gaan. De eerste drie maanden is er een forse toename van het aantal vluchten: 14.381, vergeleken met vorig jaar een stijging van 72 procent. Die stijging komt vooral door lesvluchten en privévluchten. Het aantal passagiers blijft wel wat achterwege. Na de eerste drie maanden staat de teller op 11.611.
Overigens is het verlies vorig jaar wel minder dan twee jaar geleden, toen het vliegveld 1.285.242 euro verlies leed. In de jaren voor corona stond het verlies rond de 200.000 euro, met 2017 als uitzondering, toen het vliegveld bijna vier ton winst maakte.