Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 juni is het nieuwe college beëdigd. Na een algemeen debat over het coalitieakkoord zijn Jurryt Vellinga, Miguel Ririhena, Hans de Graaf en Jelbrich Peters benoemd als wethouder. Tezamen met burgemeester Marcel Thijsen vormen zij de komende vier jaar het nieuwe college van de gemeente Tynaarlo.

Door D66 werd de diversiteit (of het gebrek eraan) van de benoemingscommissie nog ter discussie gesteld. De partij Tynaarlo Nu diende nog een motie in met de vraag of de nieuwe wethouders wel genoeg bekwaam waren en of dat vooraf wel getoetst was. Volgens Annemarie Machielsen berustte dit op een misverstand: ‘Omdat een eventuele benoeming gebaseerd zou zijn op bestuurlijke stevigheid, zo was dat besproken in de coalitiebesprekingen.’ Alleen de fractie van Tynaarlo Nu stemde voor deze motie. Peters kreeg 20 stemmen voor, Vellinga 19, Ririhena 18 en De Graaf 17. Laatstgenoemde kreeg, opvallend genoeg, 3 tegenstemmen.

Alvorens de beëdiging werd het coalitieakkoord besproken. Alle oppositiepartijen voerden moties en/of amendementen in. Slechts weinig konden op de steun rekenen van de coalitiepartijen. Waar de coalitie liever op een later moment concreet op de vragen en de moties in wilde gaan, was de roep vanuit de andere partijen tòch om er verder op in te gaan. Ririhena van GroenLinks stelde voor om binnen twee weken op de openstaande kwesties in te gaan. Een dergelijke start, om de oppositie niet te horen, was niet de wens van de coalitie.

Volgens de voorman van Leefbaar Tynaarlo en nieuwbakken wethouder Vellinga zou het niet lukken om in dit debat op alle punten in te gaan. ‘Met dit open akkoord willen wij juist richting geven,’ zei Vellinga. ‘Niet alles bij voorbaat dichttimmeren, juist om alle partijen erbij te betrekken.’

Opvallend was de intentie van de coalitie om op enigerlei wijze zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de Stichting Baasis. De stichting die over het openbaar onderwijs gaat. Onder andere in de gemeente Tynaarlo. Volgens de VVD is een dergelijke constructie niet mogelijk, gezien de statuten van Baasis. Uiteindelijk gingen alle partijen akkoord met het uitstel van twee weken.

Met de aanstelling van het nieuwe college nam het oude college afscheid. René Kraaijenbrink werd door Thijsen de ‘godfather’ van B&W genoemd: ‘Hij vocht altijd als een leeuw. Je hebt een gouden toekomst voor de boeg.’ Oetra Gopal was een wethouder van buiten de raad. ‘Zij had een van de moeilijkste portefeuilles,’ aldus de burgemeester. ‘Je was een zichtbare en betrokken wethouder.’ De kledingstijl van Pepijn Vemer vond Thijsen vooral een pluspunt, maar ook zijn inhoudelijke kennis. Hanneke Wiersema noemde Thijsen altijd optimistisch en vrolijk. ‘Een leuke collega. Je hebt alleen weinig mogen proeven van het ambacht als wethouder door corona,’ zegt Thijsen. ‘Henny (Van den Born, red.) kwam, zag en overwon. Hans de Graaf krijgt er nog een hele kluif aan om Henny op te volgen,’ aldus de voorzitter van de raad.