Het nieuwe college van Tynaarlo wil opnieuw kijken naar de komst van een transferium langs de A28 bij De Punt. In het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord staat dat nut en noodzaak van het transferium niet objectief en onafhankelijk zijn aangetoond.

Het gaat met name over de effecten van het transferium op de natuur, dat dichtbij het knooppunt ligt. Ook vragen de coalitiepartijen zich af of een transferium nog wel nodig is nu mensen vanwege corona steeds meer zijn gaan thuiswerken en de verkeersbewegingen afnemen.
Vijf jaar geleden stemde de raad nog in met het verkeers- en vervoersknooppunt met tweehonderd parkeerplaatsen, maar de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 zorgde voor uitstel.