Eelde kent al jaren een probleem met het vinden van nieuwe bestuursleden voor Volksvermaken. Dit probleem speelt niet overal. Met name Peize heeft het qua bestuur goed op orde.

In de vorige Dorpsklanken stond dat Eelde en Peize verschillende gemeenschappen zijn. Voorzitter Richard Veurman van Vereniging Volksvermaken Peize, die in Eelde op school heeft gezeten, denkt juist dat beide dorpen gelijkwaardig zijn. ‘Maar natuurlijk zijn er verschillen. Eelde heeft het Corso, dat slokt wel een hoop tijd op.’  Veurman maakt een vergelijking met een voetbalelftal. ‘Het gaat een tijdje geweldig met het team, daarna komt de klad erin en zakt een ploeg ver weg. Je moet dan ‘doorselecteren’. Het beste is een balans te vinden in leeftijden. Ons bestuurslid Mark Matter was één van de jongste, maar is nu ook alweer een aantal jaren ouder. Dan is het tijd om een jonger iemand te zoeken, als toekomstige opvolger. Tot enkele jaren geleden dacht ik ook dat we moeite zouden krijgen om het bestuur compleet te krijgen. Tot onze verbazing meldden zich vijf kandidaten voor een vacante vacature.’  Richard Veurman stopt volgend jaar als voorzitter. De nieuwe persoon staat alweer klaar. ‘We hebben enkele gesprekken gevoerd met kandidaten. Daaruit bleek dat Henk Gritter de meest geschikte persoon was.’ Veurman heeft dan twaalf jaar de voorzittershamer gehanteerd. Zijn voorganger, Hendrik Hagenauw, hield het iets korter vol. Maar hoe kom je aan deze mensen, is de brandende vraag. ‘Op de man af vragen’, denkt Veurman dat dit de beste methode is. ‘Belangrijk is om mensen met een breed netwerk erbij te betrekken. En ondernemers. Zakenlui hebben er baat bij dat een dorp leeft.’  In het bestuur van Peize zitten dan ook een aantal ondernemers. ‘Het ideale is een mix, van particulieren en ondernemers.’ Over doorselecteren gesproken. In het Peizer bestuur zijn Albert van Loenen en Sylvia Venema nieuw. Van Loenen was eerder bestuurslid van buurtvereniging Polmer Naobers, terwijl Venema commissielid was van de Sinterklaasintocht. Veurman heeft dan nog een tip voor Eelde. ‘Wij organiseerden eerder ook de autocross, misschien kun je in Eelde ook deze samenwerking aangaan.’  Overigens: de besturen van Vries, Eelde en Peize hebben om de paar jaar overleg. Er worden dan ervaringen uitgewisseld en tips over en weer gegeven. Over de animo voor activiteiten en aantal leden zijn er in beide dorpen weinig klachten. Al zijn de 1100 leden in Peize wel even wat meer dan in Eelde.

 

Foto: het bestuur van Volksvermaken Peize: Mark Matter, Albert de Boer, Gert Bos, Dolf Venhuizen, Rianne Mensinga, Nico Beuving, Rieks Albertema, Maurice van den Berg, Richard Veurman.