Na twee jaar van wijzigingen, uitstellen en doorschuiven is het bestuur van Vereniging voor Volksvermaken Eelde weer gelukt een bomvol jaarprogramma te presenteren. Met evenementen voor jong en oud. Van een ouderwets avondje lachen met Gein Expres tot klootschieten en van de Fiets4daagse tot spijkerbroeken hangen. Maar donkere wolken pakken samen boven de burelen van de bijna honderdjarige vereniging. Het bestuur is naarstig op zoek naar vers bloed.

‘Het is lastig om de jongere inwoner betrokken te krijgen,’ zegt bestuurslid Alie Meinema. ‘Iedereen heeft het druk, vooral met andere dingen.’ De vergrijzing in het bestuur slaat de laatste jaren toe. De functie van voorzitter is al een tijdje vacant. ‘Terwijl wij nooit te klagen hebben over animo bij de evenementen,’ vult secretaris Jo Meijering aan. Laatstgenoemde is de spil van de vereniging. ‘Jo weet heel veel en regelt heel veel,’ zegt Meinema. ‘Die vervang je niet zo maar.’

Volksvermaken Eelde is in 1924 opgericht. Waarschijnlijk omdat er in het dorp niet veel te doen was. Vooral op en rondom de feestdagen in april, mei en juni vonden de festiviteiten plaats. Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw nam de plaatselijk horeca het organiserende stokje over. Met succes. Ook organiseert VvV de jaarlijkse kermis. De vereniging verpacht de plekken aan kermisexploitanten. Nieuw dit jaar is de Klompenwandeltocht die georganiseerd wordt in samenwerking met het Klompenmuseum. Elders in den lande een daverend succes.

Om na twee jaar van misère weer in de stemming te komen dacht het bestuur een avond vol lachen, gieren en brullen te organiseren. Op 7 mei doet de Gein Express het Dorpshuis in Paterswolde aan. ‘Veel leden hebben zich al aangemeld,’ zegt Meijering. ‘Maar er kan altijd nog meer bij. Een avondvullend programma met cabaret, muziek en na afloop gaan we dansen.’ Het programma van het vorige jaar is altijd de basis van het nieuwe programma. Soms komt er wat bij en valt er wat af. De organisatie kijkt ook vooral naar nieuwe evenementen die ook aanslaan bij jongeren. Zoals het spijkerbroekenhangen, de fotoshoot en de lampionoptocht. Het eerstvolgende evenement is het paasvuur met een fakkeloptocht. Een groot succes. ‘Wij maakten altijd 700 zakjes met snoep voor de kinderen en dat was altijd op. Dus dit jaar hebben wij meer gemaakt,’ zegt Meijering enthousiast.

De bestuurlijke bezetting blijft een knelpunt. ‘In Peize hebben zij het beter voor elkaar,’ vertelt Meinema. ‘Maar daar is de dorpsgemeenschap anders. Meer betrokken.’ Aan leden heeft de club geen gebrek. Bijna 650 leden werden er op de laatste jaarvergadering geteld. Voor slechts achttien euro per jaar ben je als gezin lid en mag je overal aan meedoen.