De grootste partij na de verkiezingen van maart, Leefbaar Tynaarlo, gaat toch allereerst in gesprek met de partijen die uit het advies van informateur Henk Berends naar voren zijn gekomen. In dat advies staat dat er in eerste instantie getracht zal moeten worden om met PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Gemeentebelangen gepraat moet worden.

Vanuit Leefbaar Tynaarlo is er in eerste instantie nog wel gepraat met de grootste winnaar en nieuwkomer Tynaarlo NU en met de VVD, maar na lang beraad heeft de partij toch besloten in tweede instantie te proberen met eerdergenoemde partijen een coalitie te vormen. ‘Eigenlijk stond dit op voorhand al vast,’ zegt fractievoorzitter Gezinus Pieters van de VVD. ‘Er is nog wel gepraat en wij hebben na een aantal dagen bericht gekregen dat Leefbaar zou proberen er met die vijf partijen uit gaat proberen te komen.’ De voorman van de VVD zegt verder dat hij het wel terecht had gevonden als Leefbaar Tynaarlo ‘iets’ zou hebben gedaan met Tynaarlo NU.

In een persbericht van Leefbaar Tynaarlo stelt Jurryt Vellinga: ‘Uit de gesprekken blijkt, in ieder geval naar mening van Leefbaar Tynaarlo, dat er inhoudelijk zeker op delen vergelijkbaar gedacht wordt en ook dat er een wederzijds positieve grondhouding is ten aanzien van samenwerking. Daarnaast ervaart Leefbaar Tynaarlo een zekere basis van vertrouwen naar de toekomst. Echter er zijn met deze partijen ook verschillen. Deze hebben te maken met de visie op het besturen van de gemeente en de wijze waarop vernieuwing vormgegeven zou moeten worden. Na een zorgvuldige afweging heeft Leefbaar Tynaarlo besloten om, conform het advies van de heer Berends, te starten met een formatieproces om samen met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Gemeentebelangen te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen.’

‘Wij hebben inderdaad een constructief gesprek gehad met Leefbaar Tynaarlo,’ zegt Richard Aeilkema van Tynaarlo NU in een reactie. ‘De beloofde terugkoppeling werd vooruitgeschoven en liet op zich wachten.’ Voor de nieuwkomer in de Tynaarlose gemeentepolitiek is het dan ook geen verrassing dat het advies van Berends wordt opgevolgd. ‘Temeer omdat Casper Kloos dat al aangekondigd had bij RTV Drenthe,’ zegt de lijsttrekker van Tynaarlo NU. ‘Voor de inwoners van Tynaarlo is dit een gemiste kans. Alle partijen hebben het veelvuldig over de noodzaak van bestuurlijke vernieuwingen. En dat is juist de reden dat wij bestaan.’ Aeilkema erkent dat zijn partij een nieuwkomer is in de politiek. ‘Wij hebben ruime bestuurlijke ervaring en kennis in huis,’ verklaart Aeilkema. ‘Dat zogenaamde tekort aan bestuurlijke ervaring kan dan alleen gaan over het reilen en zeilen op het gemeentehuis. En wat heeft al die ‘huidig aanwezige bestuurlijke ervaring’ ons tot op heden gebracht? Het antwoord laat zich raden.’