Tijdens een persmoment, na het informeren van de diverse fracties, vertelde informateur Henk Berends dat hij de grootste partij, Leefbaar Tynaarlo, heeft geadviseerd om allereerst te gaan praten met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Gemeentebelangen. Het persmoment bleek echt een moment, want de informateur was geenszins van plan om een vraag te beantwoorden. ‘Alles staat wel in de verslagen,’ vertelde hij vanachter het spreekgestoelte van de burgemeester. De verslagen waren door een technische fout niet bij het journaille afgeleverd. Tot zover de persconferentie.

Als het ware worden CDA en D66 ingeruild voor PvdA en Gemeentebelangen. ‘Daarmee is de PvdA de meest rechtse partij in de coalitie,’ grapte Henk Middendorp van het CDA nog. Lijsttrekker van Leefbaar Tynaarlo, Jurryt Vellinga houdt nog wel een slag om de arm. ‘Wij praten ook nog met VVD en Tynaarlo NU,’ vertelt hij. ‘Het is niet gezegd dat dit ook daadwerkelijk de coalitie gaat worden.’ Het is natuurlijk best frappant dat, op de PvdA na, de partijen in de coalitie geen stemmen hebben gewonnen.

Uit de verslagen blijkt dat ChristenUnie en Gemeentebelangen direct deze beoogde coalitie voor ogen hadden. GroenLinks en PvdA zagen nog wel andere mogelijkheden. Vooral de partij van lijsttrekker en beoogd wethouder Miguel Ririhena vond dat de winnaar van de verkiezingen wel aansluiting zou moeten vinden bij de winnaar van de verkiezingen, Tynaarlo Nu. Deze nieuwkomer kwam vanuit het niets met drie zetels in de raad. Vellinga liet zich nog ontvallen dat hij vindt dat de ‘new kid on the block’ niet buitenspel wordt gezet. ‘Zij komen in de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente. Daarnaast verschillen de standpunten niet zo zeer van de onze, dus worden ze toch vertegenwoordigd,’ aldus Vellinga.

‘Dat het allemaal van te voren bekokstoofd is, vind ik te makkelijk gezegd,’ vertelt Middendorp. ‘Maar het heeft er wel alle schijn van. ‘Het wordt op deze manier een extreemlinks college. De wethouder financiën kan zijn of haar borst nat maken. Maar met deze coalitie laat je eigenlijk bijna 15% van de kiezers in de kou staan.’ Koos Dijkstra van de PvdA houdt zich voorlopig nog even op de vlakte: ‘Het is in aan Leefbaar Tynaarlo. Zij zijn aan zet. Of zij het advies overnemen? Dat is de vraag.’

Uit de verslagen blijkt verder dat de gevestigde partijen zich vooral zorgen maken om de bestuurlijke onervarenheid van de nieuwe partij Tynaarlo NU. Volgens Ririhena van GroenLinks ligt dat iets genuanceerder: ‘Er is natuurlijk een verschil tussen een goede bestuurder en een goede politicus. De politieke mores en manier van doen, dat moet je echt leren. ‘Vellinga gaat ook nog in gesprek met de VVD. Informateur Berends zette de bestuurders en politici in de dop nog even met beide voeten op de grond: ‘85% van de begroting staat al vast door middel van wet- en regelgeving. Over de overige 15% mag u zich de komende vier jaar druk maken.’