Noord-Nederland moet een belangrijk centrum worden voor waterstoftechnologie, vindt de Europese Unie. Groningen Airport Eelde speelt daarin een voorname rol. 

Op de Eelder luchthaven komt een installatie waarin met groene stroom waterstof wordt geproduceerd voor de luchtvaart. Daarvoor wordt 3,5 miljoen euro uitgetrokken. Voor de helft komt dat uit het Europees fonds EFRO en voor de andere helft uit bijdragen van de consortiumpartners. In dat consortium zitten, behalve het vliegveld zelf, maar liefst zes ondernemingen en instellingen, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen.
Het project waarin het vliegveld een centrale rol speelt heet WAviatER, dat staat voor  Waterstofproductietechnologie voor de Aviation Sector en Energietoepassingen op Regionaal Niveau. Het maken van groene waterstof op Eelde is de eerste concrete toepassing binnen WAviatER. De luchthaven heeft al eerder het streven bekend gemaakt om in 2030 de duurzaamste luchthaven te zijn op het gebied van groene waterstof. De installatie wordt volgens de projectpartners ‘schaalbaar, duurzaam, efficiënter en goedkoper dan de huidige alternatieven.’ De installatie moet in oktober 2023 gaan draaien.
Het gaat dus wel om ‘groene’ waterstof. Daarvoor moet de aangevoerde elektriciteit voor de electrolyzers ook groen zijn. Airport Eelde wil daar vooral de stroom van het nabijgelegen zonnepark van 22 Megawatt voor gebruiken.