Na jarenlang gesteggel en gesoebat over de locatie ‘Doedens’ lijkt er eindelijk wat schot in de zaak te komen. Eind vorig jaar kocht vastgoedondernemer Gezinus Pieters de panden van Henk Doedens om eindelijk wat op de locatie te kunnen gaan realiseren. De deal had nogal wat voeten in de aarde. Door een aantal fractiegenoten van de VVD, Pieters is ook fractievoorzitter van deze partij, kon dit niet door de beugel en de kwestie werd voorgelegd aan de integriteitscommissie van de landelijke VVD. ‘Niets aan de hand,’ zo luidde het oordeel van de commissie. ‘Pieters had wellicht iets beter kunnen communiceren.’ Volgens de vastgoedondernemer heeft hij de deal in alle openheid beklonken.

Nu de handtekeningen zijn gezet en de overdracht heeft plaatsgevonden laat Pieters er geen gras over groeien. Hij is direct aan de slag gegaan met het opruimen van het onkruid, de bossages en het struikgewas, zodat het allemaal wat ‘netter oogt’. Wanneer er met de sloop begonnen wordt, is echter nog niet bekend. ‘Daar moeten alle seinen eerst op groen voor staan, willen wij wat kunnen doen,’ duidt Pieters. ‘Maar dat er binnen niet afzienbare tijd daadwerkelijk iets gaat gebeuren is wel duidelijk.’

Een dezer dagen wordt er ook begonnen met het opruimen van de locatie achter restaurant De Rooie Kater. RVG Real Estate heeft dit verkocht aan de Lidl. Deze supermarktketen wil daar snel starten met het realiseren van extra parkeerplaatsen. Zo lijkt er langzamerhand toch een begin te worden gemaakt met het realiseren van een aantrekkelijker centrum in Eelde.