Terug in de tijd gaan we met deze foto uit 1964, die werd gemaakt door Reinder Horst. Hij maakte deze foto op de hoek van de Boslaan, waar in het hoekhuis (huisnr. 1) zijn vader, Piet Horst, de voormalige conciërge van het gemeentehuis en verzetsman, ging wonen. Later woonde hier de bekende Eelder sportman- en trainer Hendrik Hoven. De bouw van de Boslaan ging in de herfst van 1963 van start, maar de eerste bewoners konden pas in mei 1965 hun intrek nemen. ‘Door diverse voor de bouw nadelige omstandigheden mag hier van een lijdensweg worden gesproken’, schreef Dorpsklanken in april 1965. Meer werd er niet aan toegevoegd, maar de oudere lezers zullen ongetwijfeld begrijpen over welke problemen de redactie destijds niet schreef. In totaal werden zeven blokken van drie woningen gebouwd, vooral voor de ouderen van onze gemeente. Inmiddels bouwt men voor de ouderen dichter bij het winkelaanbod. Voortschrijdend inzicht heet dat. Voorheen liepen de tuinen van de Zevenhuizerweg-oost tot aan de bosrand, vertelde de 95-jarige Willem Bos, die aan de Zevenhuizerweg opgroeide en wiens vader een groot deel van deze tuinen van de gemeente beheerde. Bos, die destijds met zijn vrouw Hilda zelf een kwekerij had op de hoek Zevenhuizerweg-Burg. J.G. Legroweg, was getuige van de aanleg en bouw. Op mijn vraag of men bij de gemeente met de naamgeving rekening met hem had gehouden, lachte hij ontkennend:  ‘Nee, de naam komt van het bos naast en achter het sportveld, niet van onze familie. ‘