Vlak voordat er een persbericht uit zou gaan over de kieslijst en het partijprogramma, gooiden twee leden en oudgedienden van Gemeentebelangen Tynaarlo de spreekwoordelijke kont tegen de krib. Oud-voorzitter Jacob van Gelder en steunfractielid Dennis Franke vinden hun plek op de lijst te laag en zeggen dat deze gang van zaken niet conform de gemaakte afspraken zijn. Van Gelder claimt verder nog voorzitter te zijn van de partij en heeft ter elfder ure het nieuwe bestuur en de beoogd lijsttrekker geschorst als lid.

De partij Gemeentebelangen heeft het afgelopen half jaar een vernieuwing ingezet onder leiding van Richard Aeilkema. Bij deze vernieuwing was ook Van Gelder betrokken. De twee, Van Gelder en Aeilkema, zouden hier samen in optrekken. Aeilkema heeft vervolgens afspraken gemaakt met de oud-voorzitter, onder andere over zijn input en de plek op de nog te maken kieslijst van de partij. De laatste maanden kreeg Gemeentebelangen 2.0 steeds meer vorm en was er ook reeds een nieuw bestuur gekozen. Dit alles met medeweten van de leden, waaronder Van Gelder en Franke. Het nieuwe bestuur, met als voorzitter Harry Snuk, staat ook al bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven. Saillant detail: de oud-voorzitter Van Gelder heeft nooit als bestuurder bij de KvK op papier gestaan. Al naar gelang de partij steeds meer vorm kreeg, werden er gesprekken gevoerd met beoogd raadsleden. Vanuit deze gesprekken is de kieslijst opgesteld.
‘Ik kreeg een mail,’ vertelt Franke in een reactie. ‘Daarin werd gezegd dat ik een lage plek op de nieuwe kieslijst heb.’ De mail kwam voor de Eeldenaar als een verrassing. ‘Tijdens een vergadering heb ik bezwaar gemaakt en kritiek geuit op de kieslijst en blijkbaar wordt dat niet op prijs gesteld, want vervolgens wordt het vertrouwen in mij opgezegd.’ Franke wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan. ‘Ik ben en blijf een man van Gemeentebelangen,’ antwoordt Franke op de vraag of hij een overstap naar een andere partij maakt. Franke: ‘Tot de verkiezingen ben ik steunfractielid. Ik had mij graag ingezet voor Gemeentebelangen 2.0, maar blijkbaar wordt kritiek niet op prijs gesteld.’

De beoogd lijsttrekker, Richard Aeilkema, en de nieuwe voorzitter volgens de KvK, Harry Snuk, zeggen in hun recht te staan en notulen van een vergadering te hebben waar Van Gelder zijn voorzitterschap neerlegt en heeft overgedragen aan het nieuwe bestuur. Daarna heeft het nieuwe bestuur zich ingeschreven bij de KvK. Volgens Van Gelder is dat niet volgens de regels gegaan. In een reactie aan Dagblad van het Noorden zegt hij: ‘Statutair kan dit niet. De leden bepalen de nieuwe voorzitter.’ Verder stelt Van Gelder dat hij de wijzigingen bij de KvK te zullen terugdraaien.
Volgens Aeilkema ligt het allemaal wat genuanceerder. ‘Beide heren zouden in overleg een plek krijgen op de lijst,’ legt Aeilkema uit. ‘Franke op plek zeven en Van Gelder op plek tien. Daarnaast zou Van Gelder zitting nemen in het bestuur. Zo is dat besproken met beide heren. Echter nadien eisten zij een hogere plek op basis van anciënniteit.’ De beoogd lijsttrekker van Gemeentebelangen zegt altijd gepredikt te hebben dat de inhoud boven persoonlijke motieven moet gaan.

Dat zowel Van Gelder als Franke niet blij zijn met de nieuwe koers van ‘hun’ partij is wel duidelijk. Oud-voorzitter Van Gelder eiste na bekendmaking van zijn plek op de lijst het voorzitterschap en de zeggenschap over de partij dus weer op. ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het persoonlijke belang van enkele individuen boven het algemene belang wordt gesteld,’ legt Aeilkema uit. ‘Dit soort motieven willen wij ècht uit de politiek bannen en dan passen deze heren niet meer bij het nieuwe Gemeentebelangen.’

Het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren en wie er in zijn recht staat. Volgens een rechter die ook verbonden is aan de Rijkuniversiteit Groningen (naam is bekend bij de redactie) is het bestuur dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel leidend en bevoegd om beslissingen te nemen in een partij. Echter in de statuten van een kiesvereniging moet staan hoe een bestuur gekozen wordt. ‘En daar wordt het in dit geval ingewikkeld,’ zegt de rechtsgeleerde. ‘Want een van de partijen moet aantonen dat hij of zij gelijk heeft en dat kan in dit geval nog weleens wel eens lastig worden.’ Hij stelt verder dat een bestuur inderdaad vanuit een algemene ledenvergadering moet worden gekozen en dat een bestuur zelf een voorzitter aan kan wijzen. Tijdens een ALV een aantal maanden geleden is bij Gemeentebelangen een bestuur gekozen. Hoe de verdeling vervolgens gegaan is en of Van Gelder daadwerkelijk een poot heeft om op te staan moet nog duidelijk worden.