Eelde-Paterswolde, Eelderwolde en Yde de Punt zijn verdeeld in wijken en straten. Wij vroegen ons af: waar komen de straatnamen vandaan? En aansluitend, hoe ziet die straat eruit? Deze week: Novastraat.

Doorgaans komt het initiatief tot straatnaamgeving vanuit het gemeentebestuur. Een enkele keer komt uit de bevolking een verzoek om een bepaalde naam aan een straat te verbinden en dat is met de Novastraat het geval geweest. Op de kadastrale atlas van 1832 komt de benaming Stralengat voor. Aan deze onverharde weg woonde destijds de familie Roelfsema in de woning, genaamd Villa Nova. Roelfsema en enkele medebewoners van het Stralengat vroegen het toenmalige gemeentebestuur om de naam te veranderen in Novastraat. Dit verzoek werd op 7 september 1909 door de raad ingewilligd. De Novastraat is de klinkerweg, verbindingsweg tussen Hooiweg en Hoofdweg.

Bron: Uit Eelde’s Jongste Eeuw