Wethouder volkshuisvesting Pepijn Vemer zette onlangs zijn handtekening onder de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen voor 2022. Dat deed hij samen met directeur-bestuurder Esther Borstlap van Woonborg, directeur-bestuurder Michiel Veenstra van SEW, Jan Emmens van huurdersvereniging AH Woon en Frans Verhoeven van huurdersvereniging HBV.

Deze prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt en zijn het resultaat van een reeks gesprekken tussen de woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente. Het accent ligt op de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van woningen. Daarnaast worden er in het stuk afspraken gemaakt over wonen en zorg, leefbaarheid en hoe omgegaan wordt met urgente woonbehoefte. Wethouder Vemer vertelt dat hij blij is met de richting die is uitgesproken over huren in de kleine kernen. “De focus ligt op het aanbod in Eelde-Paterwolde, Vries en Zuidlaren. Terwijl er ook mensen zijn die graag in de kleinere kernen willen wonen. Daar zijn echter steeds minder huurwoningen. We hebben nu samen bepaald dat kleine kernen niet zonder meer worden uitgesloten van nieuwbouw, herstructurering of renovatie. Hoe dat uiteindelijk vorm gaat krijgen, daar gaan we de komende jaren en per kern verder aan werken. De belangrijke eerste stap is nu gezet.”