De gemeenteraad van Tynaarlo besprak dinsdagavond de plannen voor een nieuw te bouwen supermarkt bij de woonwijk Ter Borch. De stemming zal volgende week plaatsvinden. Een kleine meerderheid, 12 tegen 11, neigt voor het plan te stemmen. VVD, CDA, ChristenUnie en D66 staan positief tegenover het oude plan van de projectontwikkelaar. Het oude plan gaat uit van een grote supermarkt van 3000 vierkante meter. Het aangepaste plan waar rekening werd gehouden met diverse sentimenten werd door VOF Ter Borch te elfder ure ingetrokken.

De ogen zullen deze week vooral gericht zijn op de fractie van de VVD. Fractievoorzitter Gezinus Pieters zei na de tweede termijn dat zijn gehele fractie voor het plan zal stemmen. Inclusief het nieuwe raadslid Hilde Kamminga, zij stapte een aantal weken geleden over van Gemeentebelangen naar de VVD. Op zich opmerkelijk te noemen want in haar hoedanigheid als raadslid voor Gemeentebelangen stemde zij nog tegen. ‘Kiezersbedrog,’ noemen de ondernemers van Eelde en Paterswolde het stemgedrag van het raadslid. ‘Daarmee schikt Kamminga zich na haar overstap naar de VVD kennelijk volledig in de fractiediscipline van haar nieuwe partij.’ In de verklaring vanuit EPZ (Eelde Paterswolde Zakelijk) staat verder: ‘Pieters (VVD) ziet hiermee zijn kans schoon om tegen de belangen van de gevestigde retail-ondernemers in de vestiging van een megasupermarkt door te drukken (…). EPZ beschouwt het als kiezersbedrog van Kamminga dat zij Pieters hierin steunt.’

Niet alleen de ondernemers in de twee dorpen zetten hun vraagtekens bij het plan voor de grote supermarkt, ook omwonenden zijn niet allemaal positief over de grootte van de beoogde supermarkt. ‘Zo groot hoeft het nu ook weer niet,’ zegt een van de insprekers. ‘Kan het niet wat kleiner, want er is echt meer draagvlak voor een kleinere variant.’ Dat lijkt het ook sentiment te zijn bij de tegenstemmers. GroenLinks, bijvoorbeeld, is voor een supermarkt, maar tegen een megasupermarkt met een regiofunctie. Daar wringt de schoen. Er lijkt voldoende draagvlak te zijn voor een winkel met een wijkfunctie, maar niet voor een supermarkt met een regiofunctie. Een significant verschil dat blijkbaar niet bij alle partijen even duidelijk is. Ook zijn er zorgen geuit over de verkeersveiligheid rondom de supermarkt. De inspreker zegt stellig: ‘Waarom verenigen voorstanders en tegenstanders zich niet. Dus èn woningbouw èn een supermarkt, maar dan een kleinere variant.’