De ondernemers in Eelde en Paterswolde vragen de gemeenteraad van Tynaarlo om het plan voor een grote supermarkt terug te geven aan het college. Om op die manier met een realistisch plan te komen. De ondernemers, verenigd in Eelde Paterswolde Zakelijk (EPZ), zijn bang dat projectontwikkelaar Bun en de VOF Ter Borch het alsnog voor elkaar krijgen om op de omstreden locatie nabij woonwijk Ter Borch een mega-supermarkt neer te zetten.

De ontwikkelaar heeft in mei van dit jaar het plan aangepast naar de wensen van de raad. Met deze wijzigingen zou de pil voor de ondernemers in het dorp minder bitter zijn en meer recht doen aan bezwaren vanuit de wijk en raad Echter vlak voordat het aangepaste plan behandeld zou worden, trok de projectontwikkelaar dit plan in. Om vervolgens voort te gaan met het oude plan. Een supermarkt van ongeveer 3000 vierkante meter met een grote regiofunctie.

Aangepast plan
Even terug in de tijd. De ondernemers en winkeliers van Eelde en Paterswolde waren verheugd met de plannen voor een nieuwe woonwijk aan de rand van Paterswolde en onder de rook van Groningen. Daar zijn inmiddels 1250 woningen gerealiseerd en deze bewoners zouden voor hun levensbehoefte grotendeels naar de supermarkten in Eelde en Paterswolde trekken. Zo geschiedde. De ondernemers in deze dorpen hebben op hun beurt geïnvesteerd in een mooiere winkel met een groter oppervlak en een ruimer aanbod. Met in hun kielzog meer klandizie voor de detailhandel in de dorpskernen. Toen de klad in de huizenmarkt kwam, besloot de ontwikkelaar om een plan te maken voor een mega-supermarkt naast de scholen in Ter Borch. Dit was tegen het zere been van EPZ. Vele raadsvergaderingen en uitspraken van de Raad van State later wordt het plan nu wederom behandeld in de gemeenteraad van Tynaarlo. Met een verschil van een stem werd het plan bij de vorige besluitvorming niet aangenomen. Reden voor de ontwikkelaar om naar de Raad van State te stappen. Zij vonden op hun beurt dat het plan ongegrond en te minimaal onderbouwd was afgeschoten. De bezwaren van de gemeenteraad waren voor de projectontwikkelaar Bun en VOF Ter Borch reden om met een aangepast plan te komen. Een kleinere oppervlak, meer groen, minder verkeersbewegingen en dus een veiliger verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen. Echter vlak voordat het aangepaste plan behandeld zou worden heeft Bun en VOF Ter Borch dit aangepaste plan ingetrokken en lijken voort te willen gaan met het oude plan. De bestuursleden van EPZ: ‘Het gaat ons om de ondernemers en de winkeliers in de dorpen. Zij krijgen last van een grote supermarkt. Daarnaast wordt er nu, met het oude plan, op geen enkele manier rekening gehouden met de oplossingen die het college heeft aangedragen.’

Gestolen stem
‘Het schuurt en knelt aan alle kanten,’ zeggen de bestuursleden van EPZ. ‘Er wordt nu niet meer naar de argumenten voor of tegen de behoefte aan een supermarkt gekeken, maar de supermarkt moet er nu komen. Ten koste van alles.’ De bestuursleden maken zich ook zorgen om de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen. ‘De winkel wordt nu dusdanig groot dat het een regiofunctie krijgt en geen wijkfunctie,’ legt een van de bestuursleden uit. ‘Dat houdt in dat er 25.000 klanten per week komen. Moet je nagaan wat dat inhoudt voor de vele verkeersbewegingen in de wijk en rondom de scholen.’ Volgens het bestuur van EPZ moet de raad van Tynaarlo bij zichzelf afvragen of een dergelijke grootte de wijk wel ten goede komt. ‘Wij kunnen best leven met een kleinere supermarkt bedoeld als wijkfunctie. Voor de vergeten of extra boodschappen en dat zou het plan nu ook moeten zijn,’ zegt een bestuurslid. ‘Maar nu is het plan weer ingetrokken, daarmee schoffeer je volgens ons de gemeenteraad.’ Bij de vorige stemming haalde het plan het niet. Met een verschil van een stem. Sindsdien is er wel wat veranderd in de gemeenteraad. Hilde Kamminga is overgestapt naar de VVD, met behoud van zetel. Het is geen geheim dat de fractievoorzitter van de VVD, Gezinus Pieters, voorstander is van de grote supermarkt. Een bestuurslid: ‘Het zou wat zijn dat door de gestolen stem van Kamminga het plan nu wel door de raad komt. Als de gemeenteraad enige ruggengraat heeft, dan sturen zij het plan direct naar de prullenbak. Het is gewoon een truc van de ontwikkelaar om ter elfder ure het aangepaste plan in te trekken.’

Verkeersveiligheid
Volgens de Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier is bij de bouw van de groete supermarkt de verkeersveiligheid in het geding. Deze zorgen zijn er nu al, althans dat staat in een brief gestuurd door de werkgroep, de bewonersvereniging en de directies van de scholen. De verkeersdrukte ter hoogte van het Borchkwartier is sterk toegenomen. Onder andere door de werkzaamheden aan de Ring-Zuid. Bij een supermarkt met een regiofunctie zou de verkeersdrukte alleen maar toenemen. De werkgroep probeert al twee jaar tevergeefs het advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN) van het college van B&W te krijgen. Zonder resultaat, terwijl het college stelt dat VVN positief heeft geadviseerd. Volgens de werkgroep is dat niet het geval.

Brief
Reden genoeg voor EPZ om een brandbrief te sturen naar de gemeenteraad met het verzoek om de opdracht terug te geven aan het college. Om zodanig tot een beter plan te komen en ook om de behoefte en de impact beter te onderzoeken. Een bestuurslid van EPZ: ‘Er wordt nu geschermd met een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland, maar dat onderzoek is er nooit geweest.’ Met het grote plan wordt nu blijkbaar bewust gekozen voor gemengde verkeersstromen, waarbij schoolgaande kinderen over een parkeerterrein moeten fietsen tussen in en uit parkerende auto’s en achter vrachtwagens langs kunnen fietsen welke achteruit op het terrein moeten rijden om te gaan laden en te lossen. Dit terwijl gescheiden verkeersstromen op het perceel prima mogelijk zijn op deze locatie.

Vooral nu de behoefte is veranderd, lijkt dit te kunnen vallen onder voortschrijdend inzicht. Maar wellicht is dat een te grote jas voor de gemeenteraad. Want woningen worden er nu wel degelijk gezocht. ‘Ga weer met de projectontwikkelaar aan tafel en pas het plan aan. Aan de behoefte van deze tijd,’ zeggen de bestuursleden. ‘Zet in op wonen, met een buurtsuper. Voor iedereen beter, maar vooral beter voor de wijk en dus de schoolgaande kinderen.’ Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Tynaarlo aan de leidraad van de projectontwikkelaar loopt. ‘Alle grenzen worden nu opgezocht om de grootst mogelijke ontwikkeling er door te drukken,’ staat er in de brief van EPZ aan de gemeenteraad. ‘Alleen en uitsluitend voor financieel gewin van een projectontwikkelaar. (…) Een slechte ontwikkeling waarmee het bestaansrecht van bestaande ondernemers nog meer onder druk wordt gezet.’

In stemming gebracht
In een reactie zegt projectleider Bernard Sinnema van VOF Ter Borch dat het herziene plan nu niet meer ter zake doet. ‘Volgens de Raad van State moet de gemeenteraad beslissen over een vergunning conform de eerste opzet,’ duidt Sinnema. ‘De aanpassingen zijn gedaan om het college en de gemeenteraad tegemoet te komen, maar dat speelt nu niet meer.’ In de gemeenteraadsvergadering van 23 november is het nieuwe plan reeds besproken, echter gezien de tijd werd dit doorgeschoven naar de vergadering van 7 december. Sinnema: ‘Ik neem aan dat het plan op 7 december in stemming wordt gebracht. Dat moet ook conform de uitspraak van de Raad van State. De gemeenteraad moest in die uitspraak binnen 26 weken opnieuw beslissen.’