Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om aan de voorkant van het Prins BernhardHoeve-terrein twee supermarktlocaties aan te wijzen. Op de huidige Jumbo- of de voormalige AH-locatie moet een supermarkt mogelijk blijven. Op de andere locatie ziet het college graag een publiekstrekker of een andere voor het winkelend publiek aantrekkelijke invulling.

De gemeenteraad wenste tot nu toe dat de huidige Jumbo-locatie zodanig wordt omgebouwd, dat een hedendaagse, toekomstbestendige full-service-supermarkt mogelijk zou worden. En dat daardoor op het PBH-terrein maar één supermarktlocatie nodig was. Dat ombouwen van de huidige Jumbolocatie blijkt echter op onoverkomelijke problemen te stuiten: voor uitbreiding van de winkel en parkeren is sloop van verschillende panden nodig. Dit is schadelijk voor het beschermd dorpsgezicht. Alternatieven oplossingen leiden tot voor het verkeer ongewenste situaties. Slechts beperkt uitbreiden van één of allebei de supermarkten en van de parkeermogelijkheden tast de aantrekkelijkheid van de supermarkten aan en daarmee van het hele centrumgebied van Zuidlaren. B&W neigden recent al naar twee supermarkten op het PBH-terrein. Dat was het gevolg van de adviezen van diverse geraadpleegde deskundigen en onderzoeken.
Inmiddels heeft het college met het Brede Team gesproken, uitgebreid met externe deskundigen. Daarin zitten de VOZ (ondernemers), de klankbordgroep, het gezondheidscentrum, AH, Jumbo en een vertegenwoordiger van Stationsweg 33. De meerderheid van dat team heeft inmiddels aangegeven vertrouwen in een verdere uitwerking te hebben. De VOZ heeft inmiddels haar leden geraadpleegd. Die zien in grote meerderheid  mogelijkheden voor twee supermarkten op de voorzijde van het PBH-terrein, maar wel onder een aantal voorwaarden. Die moeten met name de ontwikkeling garanderen van optimaal aantrekkelijke routes naar en door het hele winkelgebied van Zuidlaren.