In mei 2019 stemde de gemeenteraad het voorstel van B&W om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat een supermarkt gebouwd kon worden in Ter Borch weg. De eerste plannen voor een supermarkt in het entreegebied van de wijk stammen al uit 2013. Daarna heeft de Raad vijf keer ingestemd met de plannen hiervoor, zij het met een krappe meerderheid. In mei 2019 viel het kwartje de andere kant op, de meerderheid van de gemeenteraad vond de ontwikkeling op die plek niet passend.

Maar daarmee was de kous niet af. De gemeente had in een eerder stadium al een contract getekend met Heymans Vastgoed bv en Hollestelle Vastgoed Ontwikkeling bv om de grond, die in eigendom is van de gemeente, aan de bedrijven te verkopen. De projectontwikkelaars tekenden daarom bezwaar aan tegen het raadsbesluit bij de Raad van State. Die oordeelde dat het risico dat de plannen zouden afketsen weliswaar tot het ondernemersrisico van de projectontwikkelaar hoorde, maar ook dat de gemeenteraad het besluit om niet in te stemmen onvoldoende heeft gemotiveerd. En toen werd het stil. Tot op heden is het onderwerp niet opnieuw op de agenda van de gemeenteraad verschenen.

Ondernemers

Ondernemersvereniging EP Zakelijk heeft zich altijd verzet tegen de plannen voor een supermarkt in Ter Borch. Het zou voor de winkels in Eelde-Paterswolde grote negatieve gevolgen hebben. “De Albert Heijn en de Jumbo vallen zo snel niet om, maar die winkels trekken klanten naar het dorp die ook de andere, kleinere winkels bezoeken. Die raak je kwijt als ze elders de dagelijkse boodschappen doen.”

De ondernemers willen graag met de raadsleden meedenken. “Niet alleen vanuit ons eigen belang, maar wij weten waar we het over hebben en willen onze kennis graag delen. We zijn bang dat ze de impact van een grote nieuwe supermarkt onderschatten. De markt voor fysieke winkels krimpt, corona heeft het online winkelen een boost gegeven. Onze leden krijgen straks ook te maken met slechte bereikbaarheid als de Hoofdweg wordt aangepakt. Alles bij elkaar kan het de nekslag zijn voor het winkelaanbod en daarmee ook voor de leefbaarheid in ons dorp. Er zijn overigens ook best alternatieven te bedenken die voor alle partijen voordelen opleveren. Woningbouw met eventueel een kleinere buurtsuper om maar iets te noemen.”

Politiek

De huidige samenstelling van de gemeenteraad is dezelfde als in 2019 toen de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan werd afgewezen. Leefbaar Tynaarlo , GroenLinks en Gemeentebelangen waren altijd al tegen de voorgestelde ontwikkeling. In de raadsvergadering van mei 2019 hield Anneke Lubbers van de PvdA een vlammend betoog tegen het voorstel, daarmee gaf ze de stemverklaring namens haar partij af. Het bestuur van EP Zakelijk weet het nog precies: “Onder andere de veiligheid voor schoolgaande kinderen was in het geding. Ook vond ze de negatieve gevolgen voor bestaande ondernemers te ontwrichtend en tegenstrijdig met eerder gemaakte afspraken. Met dit betoog kreeg zij toen de handen van de vele ondernemers op elkaar. Het zou toch niet uit te leggen zijn als er nu 180 graden wordt gedraaid?” De gemeenteraad gaat erover, de raadsleden hebben de vrijheid hun eigen keuze te maken. Wel moet die keuze op de juiste manier moeten worden geformuleerd en onderbouwd.

Wordt vervolgd….