Het college van B&W heeft besloten dat locatie ‘Punthoes’ de plek is waar de Mariaschool kan bouwen. De MR van de school had na raadpleging van de achterban een advies gegeven aan de gemeente waarbij er een sterke voorkeur was voor een locatie dichtbij de huidige school. Het is dus goed nieuws dat de school 450 m verderop komt.

“Het voordeel is dat we in de wijk blijven, aan een rustige weg met veel groen. Daar zijn we heel blij mee”, aldus Marianne Kraai, directeur van de Mariaschool. “De locatie is groot genoeg om flexibel in te richten. En als laatste, zeker niet onbelangrijk: we kunnen nog steeds lopend naar de gymzaal. Twee keer in de week gymmen, onder begeleiding van de vakdocent, blijft dus ook op de nieuwe locatie realiseerbaar.”
De toewijzing van de locatie is een belangrijke eerste stap in het proces. De volgende stap is de financiering. In het najaar neemt het college van B&W en de gemeenteraad ook daarover een besluit. Kraai hoopt hierbij op een spoedig en positief besluit. “Zodra dat besluit genomen is, kunnen we met het bouwproces beginnen.  We weten uit ervaring dat dit een intensief maar ook leuk proces is. Je kunt het gebouw dan echt maken zodat het aansluit bij de visie van de school.” Het streven is dat de Mariaschool in schooljaar 2023-2024 het nieuwe gebouw betrekt.