De gemeente Tynaarlo moet bij de ontwikkeling van het dorpscentrum van Zuidlaren op betrekkelijk korte termijn een belangrijke keuze maken. Gáán voor een winkelcentrum met hedendaagse supermarkten of voor een maximale spreiding van kleinere supermarkten met beperkt parkeren over het centrum? Het college geeft de voorkeur aan twee full-service supermarkten naast elkaar aan de voorzijde van het PBH-terrein.

Dat is de conclusie die B&W onlangs hebben getrokken na uitgebreide studies. Het gemeentebestuur heeft voor de ontwikkeling van het winkelhart van Zuidlaren één hoofddoel: een toekomstbestendig, aantrekkelijk centrum. Belangrijk daarvoor is de breedte van het winkelaanbod en moderne supermarkten. Maar ook het behoud van het historisch dorpskarakter, waar inwoners veel waarde aan hechten. De supermarkten hebben meer en/of andere ruimte nodig.  Om dit op te lossen moet er of uitgebreid (verbouwd) of verhuisd worden. Al enkele jaren geleden is naar de uitbreidingsmogelijkheden voor AH gekeken. Maar dat zou leidden tot een grote aantasting van het historisch dorpsgezicht. AH is inmiddels naar een tijdelijk pand op het Prins Bernhardhoeve(PBH)-terrein verhuisd. De hoop was dat het pand waarin de Jumbo zit, wèl goed te verbouwen zou zijn, zonder grote aantasting van het beschermd dorpsgezicht. Dat blijkt echter helaas niet het geval. De gemeenteraad wil graag dat de twee supermarkten qua huisvesting en parkeermogelijkheden vergelijkbare mogelijkheden krijgen. Daarom is ook de combinatie van een beperkte supermarkt op de huidige Jumbo locatie aan de Stationsweg met op het PBH-terrein een grote, moderne supermarkt voor het college geen optie. Hierdoor zien B&W nog maar drie (niet optimale) mogelijkheden: de Jumbo-locatie beperkt aanpassen en op het PBH-terrein een qua vierkante meters en parkeergelegenheid beperkte supermarkt, twee full-service supermarkten naast elkaar aan de voorzijde van het PBH-terrein of AH terug naar de Stationsweg. Volgens B&W zal tussen deze drie opties gekozen moeten worden. B&W neigen voorlopig echter naar twee fullservice supermarkten op het PBH-terrein. Inwoners kunnen dan goed hun boodschappen doen in hun eigen regio en zullen hiervoor minder snel naar omliggende plaatsen gaan. De verwachting is dat dit ook een positief effect heeft op de rest van het winkelcentrum, omdat er dan meer klanten het dorpscentrum in komen. B&W spreken hierover eerst met belanghebbenden en de gemeenteraad, vóór een definitief standpunt in te nemen.