Het Transferium De Punt kan er alsnog komen, maar dan moet het wel stikstofvrij. Dat eist de provincie Drenthe. Dit vanwege de aanwezigheid van het vlakbij gelegen natuurgebied en de landelijke stikstofuitspraak. Een speciaal bouwteam, van provincie en aannemer samen, moet worden bekeken of het haalbaar is.

Zoals bekend is het de bedoeling dat het transferium komt te liggen tussen de snelweg A28 en de afrit Eelde/De Punt. Het krijgt tweehonderd parkeerplekken en een ov-knooppunt. Verder komen bij Eelde nieuwe veiliger opritten naar de A28, in overleg met Rijkswaterstaat. Het transferium is bedoeld om filevorming op de snelweg naar Groningen te voorkomen en mensen uit de auto te krijgen. Maar de provincie heeft bij de aanleg te maken met strikte regels, omdat het allemaal pal naast het Nationaal Park Drentsche Aa is. Dat is het gevolg van de landelijke stikstofuitspraak in 2019. Woningbouwplannen en aanleg van wegen kwamen daardoor stil te liggen, ook in Drenthe. En dat gold ook voor het transferium. Omdat het natuurgebied dichtbij ligt is uitstoot van stikstof verboden. Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) van verkeer en vervoer wil via een zogeheten bouwteamconstructie dit probleem oplossen. Dat is een speciaal team waarin de provincie als opdrachtgever en aannemer samenwerken. Daaruit moet een ontwerp komen, dat stikstofvrij te realiseren is. Er wordt gedacht aan bouwvoertuigen op waterstof of elektrische machines. De gemeente Tynaarlo moet het bestemmingsplan bij De Punt nog wel wijzigen. Daarna is nog een omgevingsvergunning nodig. College en raad moeten daar nog goedkeuring voor geven. Al met al zal het nieuwe plan naar verwachting een half jaar duren.  Het project wordt geschat op 12 miljoen euro, maar vanwege de fors gestegen bouwprijzen en de stikstofeisen zal het plan duurder worden.