Zwembad De Leemdobben zal ook na 1 oktober (zowel zwembad Lemferdinge en zwembad De Leemdobben zijn sowieso nog t/m 1 oktober geopend voor banen zwemmen op vaste bloktijden) open blijven op vaste tijden voor banenzwemmen.

Zoals er al een unieke situatie was dat De Leemdobben reeds op 8 maart het bad opende is het nu even uniek dat er ook na 1 oktober nog buiten gezwommen kan worden. Het bad zal maandag t/m vrijdag geopend zijn voor banenzwemmen op vaste tijdsblokken (07.30, 08.30 en 09.30 uur, dinsdag en woensdag ook 17.30 en 18.30 uur) en ook op de zaterdag en zondag (10.00 en 11.00 uur). Voor alle tijdsblokken zal vooraf online gereserveerd en betaald moet worden (€5,00 per keer, abonnementen zijn na 1 oktober niet meer geldig) via www.zwembaden-tynaarlo.nl. Na een inventarisatie onder de vaste zwemmers en de vele mails die zijn binnen gekomen van zwemmers van buitenaf denkt Roelof Rutgers (manager Stichting zwembaden gemeente Tynaarlo) dat er voldoende belangstelling is om De Leemdobben open te houden. Zoals ook in maart het geval was is dit voor zwembad Lemferdinge om technische redenen niet mogelijk. Door het gebruik van warmtepompen, zonnecollectoren en zonnepanelen (het zwembad is gasloos) kunnen de kosten relatief laag gehouden worden is de verwachting.  Voorwaarde om zo lang mogelijk open te blijven (ook eventueel na november als de winter achterwege blijft) is dat de animo toereikend blijft om de kosten te kunnen dekken. Blijft de animo achter dan zal het bad alsnog gaan sluiten. Voornemen is ook om, net als dit jaar, in maart 2022 de mogelijkheid te bieden om dan al weer de baantjes te kunnen gaan trekken.

Voor actuele informatie is het raadzaam om de website www.zwembaden-tynaarlo.nl te blijven raadplegen.