Dit jongensboek is uit, tijd voor een nieuw avontuur

Na ruim tien jaar heeft Richard Aeilkema besloten te stoppen met zijn werk bij Dorpsklanken. Met een beetje pijn in het hart, omdat hij het er altijd ontzettend naar zijn zin heeft gehad. Tegelijkertijd trots op wat hij samen met het team heeft opgebouwd. Maar ook met overtuiging, omdat zijn ambitie om de Tynaarlose gemeentepolitiek flink op te schudden, niet samen kan gaan met het werken voor de krant.

Richard begon in 2010 als  hoofdredacteur bij Dorpsklanken, naast zijn baan als directeur van  vier basisscholen en zijn eigen coaching- en managementbedrijf. “Er waren in die tijd best wat uitdagingen bij Dorpsklanken. De kosten waren hoog en de advertentie-inkomsten liepen terug. Zelf maakte ik ook een lastige periode door. Na mijn scheiding kreeg ik deels de zorg voor onze kinderen. Ik heb toen mijn baan in het onderwijs opgezegd, ik had rust nodig om het stuklopen van mijn huwelijk te verwerken en te bedenken hoe ik verder wilde”.

 In 2011 trad er een nieuw bestuur aan bij de Stichting Eelder Dorpsgemeenschap, de uitgever van Dorpsklanken. “Het nieuwe bestuur ging in gesprek met alle medewerkers en mijn ideeën over de krant bleken goed aan te sluiten bij hun visie, we verstonden elkaar. Eigenlijk begon gedurende dat gesprek het idee te rijpen dat hier misschien het antwoord lag op hun en mijn zoektocht. Kort daarna vroeg het bestuur mij om de taken van hoofdredacteur en het aansturen van de organisatie op me te nemen en vanaf mei 2012 startten we met een vernieuwde Dorpsklanken in het kantoor in Eelde waar we tot op heden gehuisvest zijn. Zonder het direct zo gepland of bedacht te hebben, was het een droom die uitkwam. Als kind knutselde ik al krantjes voor de familie in elkaar met een typmachine en carbonpapier. En we beleven er met elkaar een hoop plezier aan.”

 Gemeentepolitiek 
“Ik volg de lokale politiek nu zo’n tien jaar en ik vind dat het anders moet en geloof dat het anders kan. Toen ik laatst insprak tijdens een Raadsvergadering voelde ik het kriebelen, het gevoel dat er iets wakker wordt van binnen. Ik heb dat nodig en bij Dorpsklanken heb ik dat logischerwijs de laatste jaren iets minder. Ik doe het werk nog steeds met heel veel plezier, maar betrap mezelf wel steeds vaker op een gevoel van gewenning. Ook mijn privéleven is in rustiger vaarwater gekomen. Ik heb met Irene een nieuw stabiel samengesteld gezin opgebouwd en voel ook daardoor weer ruimte. En vertrouwen. Natuurlijk is het spannend en uiteindelijk beslist de kiezer natuurlijk, maar links of rechtsom: ik heb twee handen en een hoofd. Het komt goed.”

 Richards ambitie reikt verder dan het raadslidmaatschap. “Ik wil echt iets kunnen veranderen en dat kan ik het beste doen in de rol van wethouder. Ik zoek nu mensen die dat samen met mij de komende maanden voor elkaar willen krijgen. Mensen uit alle dorpen, mannen, vrouwen, jong, oud, iedereen die net als ik vind dat er beter geluisterd moet worden naar inwoners en naar mensen met verstand van zaken. Mensen met ruggengraat en passie die ook vinden dat het anders moet. Het is helemaal niet nodig dat de gemeente Tynaarlo zelf gaat bedenken hoe dorpscentra eruit moeten zien, welke behoeften er zijn in de woningbouw of welke maatregelen de verkeersveiligheid vergroten. Er zijn knappe koppen genoeg die daar verstandige dingen over zeggen. Het moet toch mogelijk zijn om ongeacht je politieke voorkeur binnen de raad duidelijke kaders af te spreken die aansluiten bij die kennis én bij de lokale situatie. In plaats van dat iedere partij zijn punt wil maken en met motie op motie de besluitvorming steeds moeilijker maakt en de uitvoering zowat onmogelijk. Vanuit verbinding kan je samen veel meer bereiken.”

 “Onze gemeenteraad heeft nauwelijks besluiten genomen de afgelopen periode, alle belangrijke onderwerpen slepen maar voort. Natuurlijk heb je bij ieder onderwerp voor- en tegenstanders, je zult het niet over alles eens worden, maar de kaders waarbinnen je wilt besluiten zouden helder en uitlegbaar moeten zijn. Daar kun je bij ieder besluit op terugvallen. Ik wil de komende tijd met iedereen die mee wil denken en -werken zo’n vijf tot tien punten op die manier uitwerken. En in vier jaar tijd kun je echt veel meer bereiken dan nu gebeurt. Het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar dat is ook precies waar het nu aan ontbreekt. Je hoort vaak zeggen dat het meer over de inhoud zou moeten gaan, maar ik denk juist dat we het ook eens over de vorm moeten hebben. Hoe gaan we met elkaar en met onze burgers om? De politiek strikt de veters van haar schoenen te vaak aan elkaar vast om vervolgens te willen hardlopen. Kortgezegd: dat gaat niet. Je kan elkaar nog jaren gaan vermoeien met moties, maar je kan beter samen, over de partijen heen kijken naar wat goed is voor Tynaarlo en haar inwoners. Als dat belang voorop staat kom je er altijd uit.”

 Toekomst
Vanwege zijn politieke ambities schrijft Richard de komende tijd geen letter meer over de gemeentepolitiek. “Maar ik ga er wel van uit dat Dorpsklanken de gemeentepolitiek en dus ook mijn optreden daarin kritisch blijft volgen. Dat gebeurt bijna nergens meer, lokaal, maar ook landelijk is er veel te weinig kritisch geluid en dat is echt een gevaar voor onze democratie. Verder wil ik niet over mijn graf heen regeren, het bestuur gaat bepalen hoe en met wie Dorpsklanken de toekomst tegemoet gaat. We zijn nu een goed geoliede machine, weten precies wat we aan elkaar hebben en wat er iedere week wanneer moet gebeuren om de krant klaar te krijgen. Allerlei processen van bezorging tot opmaak en van druk tot advertentie-verkoop zijn gestroomlijnd en waar mogelijk geautomatiseerd. We hebben gewerkt vanuit het principe: ‘Wat we zelf kunnen, doen we zelf’ en daarin steeds een slag gemaakt. Nu is Dorpsklanken een financieel gezonde, onafhankelijke krant. Daar heb ik samen met bestuur, werknemers en vrijwilligers hard aan gewerkt en daar zal ik altijd met plezier en trots op terugkijken.”

 

Kom in contact met Richard

Richard komt graag in contact met mensen uit de verschillende dorpskernen van Tynaarlo die samen vanuit verbinding en met het belang van Tynaarlo en haar inwoners voor ogen, willen meedenken en meedoen om de gemeentepolitiek van Tynaarlo blijvend te veranderen. U kunt hem bereiken op richard@upconsultancy.nl, via Linkedin of bellen/appen op 06-82820674.