Het kabinet blijft voorzichtig in het loslaten van de maatregelen. Tijdens de coronapersconferentie vrijdagavond stelde demissionair minister Mark Rutte dat er inmiddels 22 miljoen mensen zijn gevaccineerd.  Er is nog steeds een groep van naar schatting 1,8 miljoen mensen die nog geen immuniteit heeft opgebouwd: niet door vaccinatie en niet door infectie. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt naar verwachting niet verder op. Dit laat het belang van vaccineren zien. Echter, het gunstige beeld nu is nog geen garantie voor weinig besmettingen in de herfst en winter. 

Het kabinet wacht onder meer op effecten van de zomervakantie. Daarom heeft het kabinet besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten. En dat betekent schrappen van de 1,5 meter afstand ook in de rest van de samenleving. En dan gaan ook de meeste andere maatregelen in de prullenbak.