Het is vanaf augustus mogelijk om van de gemeente Tynaarlo een tegemoetkoming te krijgen in de huurkosten van een jeugdsoos. Dat is een plek waar jongeren van 12 tot 21 jaar elkaar ontmoeten.

Het college van B&W heeft hiervoor de Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties vastgesteld. De regeling is te vinden op de website van de  gemeente Tynaarlo. Kosten voor activiteiten voor de jeugdsoos komen niet voor subsidie in aanmerking. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden via info@tynaarlo.nl.