In Zuidlaren verrijst een nieuwe woonwijk, genaamd Laarhove. Dat betekent dat manege Laarwoud plaats moet maken. Het pachtcontract tussen de gemeente Tynaarlo en de manege loopt af en dus moet de manege verhuizen. Dit gaat nog niet zo gemakkelijk want de onderhandelingen tussen de manege en de gemeente zitten vast.

Discussiepunt is de waarde van de manege, die nog moet worden vastgesteld. Drie jaar geleden zegde de gemeente het pachtcontract op, dat afloopt op 1 januari 2022. Dat betekent dat de kleine manege nog een half jaar kan blijven op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve midden in Zuidlaren. Het bestuur heeft stille hoop dat ze langer kunnen blijven. In het contract zou staan dat de vorige eigenaar heeft gezegd dat de grond waarop de manege staat altijd moet worden vrijgegeven aan de paardensport. Maar volgens wethouder René Kraaijenbrink staat er ook in ´totdat de nieuwe eigenaar, en dat is de gemeente, iets anders wil.´  En dat is inmiddels gebeurd: er komt een nieuwe woonwijk.  Er zit niets anders op dan een andere locatie voor de manege, maar dit is financieel problematisch. De manege hoopt snel duidelijkheid te krijgen. Ondertussen hebben Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie en GroenLinks een motie in voorbereiding waarmee zij willen bereiken dat het voortbestaan van de manege niet in gevaar komt. De partijen dragen het college op om in goed overleg met een passende oplossing te komen. De motie wordt dinsdag ingediend tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.