De Mariaschool krijgt een nieuwe plek, De Veenvlinder blijft op dezelfde locatie. Dit heeft de gemeente, samen met de scholen, door middel van een brief aan de ouders laten weten.

Het streven van B & W (de zogeheten ‘denkrichting’) is om een permanente huisvesting voor de Mariaschool op een nieuwe locatie in de nabijheid van Groote Veen te realiseren. De Veenvlinder blijft dan op dezelfde plek. Op deze manier verwacht de gemeente dat beide scholen de toename van het aantal leerlingen nu en in de toekomst kunnen opvangen. De komende periode blijft Tynaarlo met beide schoolbesturen en scholen in overleg over de verdere uitwerking van de denkrichting. Er zal worden onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor de Mariaschool. Met de Veenvlinder wordt bekeken hoe de ruimte in Groote Veen wordt ingevuld. De gemeente, die als verantwoordelijke voor huisvesting van het onderwijs, stelt een budget voor de schoolplannen. De bedoeling is om uiterlijk 1 maart 2022 een besluit te nemen over de nieuwe locatie van de Mariaschool. Het nieuwe onderkomen zou dan een jaar later in gebruik kunnen worden genomen. Zoals bekend zullen een aantal leerlingen van de scholen tijdelijk worden ondergebracht in de oude Centrumschool.