Het plan voor uitbreiding bij De Onlanderij is voorlopig uitgesteld. Natuurmonumenten heeft de vergunningsaanvraag ingetrokken. Reden is een eerder gehouden digitale bijeenkomst waarbij omwonenden zich fel keerden tegen de plannen.

Het project bestaat uit een grote natuurspeeltuin en uitgebreidere horeca in de voormalige boerderij. Het moet ‘de poort naar de Onlanden’ worden. Omwonenden spraken in felle bewoordingen uit dat de plannen te grootschalig zijn. Bewonersverenigingen maken zich zorgen over de toekomstige drukte in het natuurgebied. Wel wordt gehoopt dat de plannen doorgaan. Natuurmonumenten maakt voorlopig pas op de plaats en stelt het uit tot na de zomervakantie.