Het college van B&W heeft besloten om het grasveld aan de Burgemeester Legroweg naast de Baggelwiekenplas in Eelde aan te wijzen als hondenlosloopplek. Dit op verzoek van een inwoner. Het gaat in eerste instantie om een experiment van een jaar. Daarna kijken B&W op basis van de ervaringen of ze met de pilot willen doorgaan. De proef bij de Pinksterbloem is geschrapt.  

Het hondenuitlaatplan bij de Pinksterbloem gaat niet door omdat er volgens het college te weinig draagvlak voor is. Voorwaarde voor het starten van de pilot aan de Baggelwieken was dat de initiatienemer de buurtgenoten zou informeren en goed om zou gaan met vragen en opmerkingen hierover. Dat proces is goed verlopen. Het college heeft met de initiatiefnemer afgesproken dat zij verantwoordelijk is voor het legen van de afvalbakken en aanspreekbaar is voor omwonenden. Daarnaast kunnen omwonenden ook terecht bij de gemeente. Er wordt samen gekeken hoe aan eventuele klachten, vragen of ideeën tegemoet gekomen kan worden. De gemeente faciliteert de hondenlosloopplek door een bord met de spelregels en een hondenpoepafvalbak te plaatsen. De initiatiefnemer moet zelf voor een hekwerk zorgen. Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht. Om het loslopen mogelijk te maken heeft het college een zogeheten aanwijsbesluit genomen. Het is mogelijk voor belanghebbenden om daar bezwaar tegen te maken. Dat kan gedurende zes weken. Het aanwijzingsbesluit staat vanaf volgende week op officielebekendmakingen.nl.