De gemeenteraad heeft het huidige centrumplan afgekeurd. De raad wil met een motie de wethouder opnieuw laten kijken naar wat wél een goede en passende invulling zal zijn voor het centrum. Het voorstel van een appartementencomplex wordt te grootschalig genoemd. 

Er zijn veel twijfels of zo’n appartementencomplex met parkeergarage wel bij een dorp als Eelde past. Zeven van de acht partijen dienden een motie in om de cultuurhistorische waarde in het dorp te behouden. Volgens de partijen moet het toekomstige appartementencomplex niet te hoog zijn en passen bij de historische gebouwen in de buurt, zoals de kerk. Daarnaast moet er volgens de partijen ruimte zijn voor kleinschalige detailhandel en bijvoorbeeld een bibliotheek of gezondheidscentrum.  De partijen willen dat de wethouder René Kraaijenbrink met de projectontwikkelaar teruggaat naar de tekentafel en zo snel mogelijk met een aangepast voorstel komt. Het is een langlopend dossier. Al jaren wordt gezocht naar een passend plan voor het dorp en ook deze keer lijkt dat een moeilijke opgave. Wethouder Kraaijenbrink wil de motie van de partijen in de raad, inclusief zijn eigen partij Leefbaar Tynaarlo, ontraden. Hij is zelf van mening dat er nu een mooi plan voorligt. Wijzigingen in het huidige plan zullen mogelijk ook financiële consequenties hebben, waarschuwt hij. Volgende week neemt de raad definitief het besluit of de 34 appartementen en de parkeergarage er wel of niet moeten komen.