De gemeente Tynaarlo heeft vorig jaar iets minder dan drie miljoen euro overgehouden. Dat is vooral te danken aan de verkoop van grond voor de vestiging  van bedrijven en woningbouw. De uitgaven voor de jeugdzorg bedroegen vorig  jaar 2,3 miljoen euro méér dan de gemeente ervoor kreeg van het rijk. Dit baart  B&W zorgen.

Burgemeester en wethouders zijn tevreden over het totale financiële resultaat,  maar toch ook daarover bezorgd. Wethouder van financiën Henny van den Born noemt die drie miljoen in de plus ‘inderdaad mooi’. “Die laat zien dat we verantwoord met geld omgaan.”  “Maar,” voegt hij er onmiddellijk aan toe, “over een aantal jaren zijn we door onze  woningbouwlocaties heen. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat  we behoorlijk minder geld van het rijk gaan krijgen, door de herverdeling van het  gemeentefonds. Daarom moeten we, hoe saai dat misschien ook klinkt,  doorgaan met ons degelijk financieel beleid. Degelijkheid is nu heel erg oké.”
In 2020 heeft de gemeente voor woningbouw 41 bouwkavels verkocht. Vanaf dit jaar resteren er nog 270, overwegend in Ter Borch en Vries-Zuid. De verwachting voor de nieuwe woonwijk achter de Prins Bernhardhoeve is dat de  gemeente financieel ongeveer quitte gaat spelen.  Er zijn nog volop aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen in onze gemeente, op Vriezerbrug nog ruim 10.000 m2 en in  Businesspark Ter Borch bijna 100.000 m2. Ondernemers waren en zijn in de  coronajaren 2020 en 2021 voorzichtig met investeringen in bedrijfspanden. Maar uit contacten met ondernemers blijken deze locaties ruime belangstelling te  genieten.

Jeugdzorg

De rijksoverheid heeft vijf jaar geleden de jeugdzorg aan de gemeenten  overgedaan, inclusief een veel kleiner budget dan het rijk er zelf aan besteedde. Dit leidde bij gemeenten jaarlijks tot grote tekorten. Tynaarlo heeft door een aanpassing van de werkwijze de uitgaven in 2020 kunnen verminderen. Daarnaast heeft de rijksoverheid eenmalig € 496.000 bijgedragen. Daardoor  bleef het tekort ‘beperkt’ tot 2,3 miljoen euro. Een landelijke arbitragecommissie heeft nu vastgesteld dat de budgetten van het  rijk voor de gemeenten fors omhoog moeten. De eerste berichten hierover zijn veelbelovend, maar ook met extra financiële bijdragen met het rijk moet de  gemeente alle zeilen bijzetten om de uitgaven voor jeugdzorg en WMO in de toekomst binnen de perken te houden.