Evenementen mogen vanaf 30 juni weer georganiseerd worden. Bezoekers hoeven onderling geen afstand te houden, en mondkapjes zijn overbodig. Het kabinet heeft dit besloten na de Fieldlab-evenementen die de afgelopen maanden zijn georganiseerd en veilig zijn verlopen. Het OMT heeft naar aanleiding van deze resultaten geadviseerd dat het vanaf 30 juni weer verantwoord is om evenementen te organiseren met 100% van de reguliere bezoekerscapaciteit.

Er zijn wel voorwaarden gesteld. Zo moet iedere bezoeker zich vooraf laten testen of in het bezit zijn van een vaccinatie- of herstelbewijs. De coronatest mag maximaal 40 uur voor binnenkomst bij het evenement afgenomen worden. Vanaf 30 juni kunnen evenementen dan met 100 procent van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. Ook de 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Meerdaagse evenementen met overnachting(en) zijn vanaf eind juli ook weer mogelijk. Daarbij gelden extra voorwaarden zoals tussentijds testen. Het kabinet is voornemens om de verruiming naar 100% van de bezoekerscapaciteit en het loslaten van de 1,5 meter bij inzet van toegangsbewijzen vanaf stap 4 ook voor andere sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden te laten gelden.

Foto: de Zuidlaardermarkt