De Hoofdweg wordt definitief een 30 kilometer-weg. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten.

Aanvankelijk wilde het college er een 50 kilometerweg van maken. Na onder meer een enquête onder inwoners en op advies van diverse organisaties (onder andere Veilig Verkeer Nederland en Fietsersbond) draaide het college haar mening bij. Tijdens de raadsvergadering werd besloten om de snelheid omlaag te stellen. De nieuwe snelheidsnorm wordt pas van kracht na de herinrichting. Het proces van ontwerpen en aanbesteden zal nu beginnen. Daarna zal het plan gepresenteerd worden aan aanwonenden en ondernemers. De monumentale bomen, die aanvankelijk zouden moeten wijken, zullen in ieder geval blijven staan.