De provincie Groningen is inmiddels gestart met werkzaamheden voor een nieuwe faunaverbinding tussen het Drentsche Aa gebied en het Paterswoldsemeer. De oostzijde van het meer wordt door de nieuwe waterverbinding ingericht voor de natuur.

“De watergang komt te liggen aan de westzijde van café Friescheveen en loopt dan over het voormalige campingterrein naar het Paterswoldsemeer”, zegt Provincie Groningen. Deze ecologische zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en wordt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.
Dieren kunnen straks gemakkelijker van het ene naar het andere gebied en er wordt schoon beekwater uit de Drentsche Aa naar het meer aangevoerd. De inlaat van minder schoon water uit het Noord-Willemskanaal wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen, wat beter is voor de kwaliteit van het water, minder kans op blauwalg, in het meer. Ook het nieuwe gemaal en een ijzerzandbassin dragen hier bij. „Het gemaal reguleert het waterpeil in de achterliggende polder. En in het zogenaamde ijzerzandbassin wordt het polderwater gefilterd waardoor en minder voedingsstoffen in het Paterswoldsemeer komen. Dit verbetert de waterkwaliteit”, stelt de Provincie Groningen.

Voor het verkeer worden in de Meerweg twee nieuwe bruggen gebouwd. Eén voor fietsers en wandelaars en een voor auto’s. Onder de bruggen wordt de faunapassage aangelegd, de verbinding van het Paterswoldsemeer met de Drentsche Aa en polders het Oosterland en Lappenvoort. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Meerweg. Provincie Groningen: „Er wordt tijdens de werkzaamheden een bypass aangelegd in de Meerweg waardoor al het verkeer, zowel voetgangers, fietsers als auto’s en landbouwvoertuigen, de Meerweg kunnen blijven gebruiken.