De Veenvlinder en de Mariaschool gaan voor een periode van twee jaar extra ruimten krijgen in het pand van de voormalige Centrumschool aan de Schoollaan. Reden is de groei van het aantal leerlingen, waardoor er een tekort aan ruimte is ontstaan.

Beide scholen zijn sinds 2018 gehuisvest in Groote Veen en hebben sindsdien een onvoorziene groei doorgemaakt, waardoor een extra capaciteitsbehoefte van zo’n 500 m² is ontstaan. Daarom is tijdelijke huisvesting nodig. Wat de Veenvlinder betreft gaat het om de groepen 4. Voor de tijdelijke ruimte hebben de gemeente en beide scholen samen allerlei opties bekeken. Ook het plaatsen van units bij Groote Veen is daarbij aan de orde geweest. Maar hier is niet voor gekozen omdat er niet voldoende ruimte voor is én het bovendien erg kostbaar is. Wat betreft de toekomst, doordat de groeicijfers onzeker zijn, kunnen er nog geen plannen worden gemaakt voor een permanente nieuwe huisvesting. De gemeente gaat voor de zomervakantie nog in gesprek met de twee schoolbesturen. Naast de beide scholen gaat ook de bibliotheek gebruik maken van de locatie. Het gebouw wordt hiervoor op dit moment opgeknapt.