De rechter heeft Groningen Airport Eelde verboden om in de toekomst dieren af te schieten. Dit nadat dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life een zaak hadden aangespannen tegen de provincie Drenthe, die vorig jaar een vergunning had verleend voor het doden van verschillende diersoorten.

Onder de diersoorten naast 41 vogels (het komt voor dat ze in een motor van een vliegtuig terechtkomen) ook 26 soorten zoogdieren, die een gevaar zouden vormen voor het vliegverkeer. Dierenbelangenorganisaties waren het er niet mee eens en stapten daarom naar de rechter. Volgens de dierenrechtenorganisaties werd voor dertig diersoorten geen onderbouwing gegeven en komen sommige soorten niet eens voor in het Noorden. In juni 2020 gaf de voorzieningenrechter de dierenorganisaties gelijk: het besluit was inderdaad onvoldoende gemotiveerd. De provincie kreeg vier weken de tijd om het te herstellen. Op de nieuwe lijst werden twintig diersoorten verwijderd, maar voor vijftien diersoorten (waaronder de Zomertortel en de Zilverreiger) werd nog altijd geen passende verklaring  gegeven.  Nadat de dierenorganisaties weer naar de rechter gingen, werd de zaak doorgeschoven naar de zogeheten meervoudige kamer, waar drie rechters zich over de kwestie bogen. Ook zij hebben de herziene ontheffing van tafel geveegd. De meervoudige kamer stelt vast dat een ontheffing voor het vangen en doden van beschermde dieren onder voorwaarden is toegestaan. Dit moet dan wel gebeuren volgens een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan. Als er geen faunabeheerplan is of als een diersoort hierin niet wordt genoemd, dan ontbreekt volgens de rechters de onderbouwing. De provincie Drenthe en Groningen Airport Eelde kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak bij de Raad van State.