Net als voorgaande jaren organiseert Energie Coöperatie Drentse Aa een lezing die voor iedereen toegankelijk is. Ook niet-leden die geïnteresseerd zijn in klimaatadaptatie, kunnen dinsdagavond 18 mei  deelnemen aan de interactieve online presentatie van René Notenbomer.

Klimaatadaptatie is het aanpassen van de omgeving aan de klimaatverandering. Dit is nodig, omdat de verandering van het klimaat voor een aantal problemen zorgt in de huidige samenleving. Harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast (hittestress) en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur. Om in de toekomst erger te voorkomen, is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden. Bij klimaatadaptatie wordt aandacht besteed aan vier onderwerpen: wateroverlast, hoogwaterbescherming, droogte en hittestress. In de presentatie gaat het vooral over wat je zelf kunt doen om het eigen (leef)klimaat en dat van anderen te verbeteren. De nadruk ligt op praktische tips voor met name de vergroening van de eigen omgeving. Nu de aarde sneller opwarmt dan berekend, zullen we meer overlast ervaren van met name hitte. Zelfs zonnepanelen hebben hier last van. Met kleine praktische ingrepen kan men al snel aan de slag. Voorbeelden zijn onder andere: geveltuinen, het ont-stenen van de tuin en het creëren van natuurlijke schaduwhoekjes, groene daken, moestuin(bakken), de regenwaterpijp aansluiten op een regenton en bloemen en planten die goed zijn voor de biodiversiteit. Tijdens de presentatie maakt Notenbomer gebruik van veel foto’s en praktijkvoorbeelden waarover de deelnemers kunnen discussiëren. René Notenbomer zal ook iets vertellen over de pilotfase van ‘Save Lodge’, een project waaraan onder andere ook Terra Next uit Eelde meewerkt. In het project wordt circulariteit gecombineerd met klimaatadaptief bouwen. Notenbomer heeft ruim twintig jaar ervaring met organisaties in transitie. Hij brengt duurzaamheid dichtbij, vertaalt theorie en beleid naar praktische toepassingen en maakt het daarmee tastbaar voor iedereen. De lezing op dinsdag 18 mei begint om 20.00 uur. Aanmelden vóór 14 mei via samendoen@ecdrentseaa.nl. Na aanmelding krijg je meer informatie over hoe je de lezing kunt volgen. Meer informatie over EC Drentse Aa vindt men op: ecdrentseaa.nl