Eelde-Paterswolde krijgt waarschijnlijk twee hondenspeelplekken. Dit op verzoek van bewoners. Voorlopig gaat om een proef op twee locaties: een grasveld aan de Pinksterbloem in de wijk Spierveen en een grasveld aan de Burgemeester Legroweg naast de Baggelwiekenplas.

De initiatiefnemers vroegen om een plek die zij zelf gezocht hebben, waar honden vrij mogen los
lopen, zonder dat het baasje hiervoor een bekeuring krijgt. Een omheining is niet nodig.
Wethouder Vemer ziet dit als een volgende stap in de ontwikkeling naar andere relaties tussen
inwoners en gemeente. Met meer zeggenschap en verantwoordelijkheid van inwoners. De gemeente is daarom voor elke locatie met de initiatiefnemers in gesprek gegaan over wat nodig is om de plek als speelplek geschikt te maken. Dat moest onder meer leiden tot heldere afspraken over het onderhoud en toezicht. Zo verwachten B&W dat de initiatiefnemers zorgen voor het legen van de afvalbakken en dat zij omwonenden actief over hun initiatief informeren. De initiatiefnemers moeten ook aanspreekbaar zijn voor eventuele klachten en ideeën van omwonenden. Samen met de gemeente kijken ze dan hoe aan eventuele klachten tegemoet  gekomen kan worden. De initiatiefnemers zijn bereid aan deze voorwaarden te voldoen. Daarom zijn B&W in principe akkoord. Wel moeten de initiatienemers de buurtgenoten informeren en goed met klachten omgaan. Wanneer daaruit geen reden voortkomt tot afblazen of ingrijpend veranderen van de plannen, zullen B&W een zogeheten aanwijsbesluit nemen om voor het terrein ontheffing te geven van de aanlijnplicht. Het is mogelijk daartegen bezwaar te maken. De gemeente faciliteert de speelplekken door het plaatsen van een bord met de spelregels en een hondenpoepafvalbak. Een eventuele verdere inrichting van de plekken is nog open. Na een jaar kijken B&W op basis van de ervaringen of ze met de proef willen doorgaan.