Gemeentesecretaris Johannes van Nieukerken is zoals bekend ontslagen. Maar hij krijgt een riante ontslagvergoeding mee. Dat heeft de rechter onlangs bepaald. Eind mei was de gemeente in overeenstemming met de gemeentesecretaris over de vergoeding, maar de accountant keurde deze niet goed.

Vorig jaar november maakte burgemeester Marcel Thijsen het ontslag van de gemeentesecretaris bekend. Van Nieukerken moest weg, vanwege een verschil van inzicht over de koers van de organisatie in de toekomst. In gezamenlijkheid zou er naar ‘een passende oplossing’ worden gezocht. De accountant vond dat de vergoeding voor Van Nieukerken in strijd was met de nieuwe wet Normering Topinkomens (WNT), die ook voor hoge ambtenaren geldt. De wet is bedoeld om extreem hoge beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij overheidsinstellingen te voorkomen. De gemeentelijke accountant vond dat de ontslagvergoeding voor de gemeentesecretaris ook onder deze wet viel, en weigerde te tekenen. Johannes van Nieukerken stapte vervolgens naar de rechter, en kreeg steun van de gemeente. De kantonrechter gaf groen licht voor de ontslagregeling. De gemeente mag volgens de cao een passende regeling toekennen, als er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Volgens de kantonrechter is een aanvulling op de werkloosheidsuitkering en een transitievergoeding van 19.000 euro in dit geval niet in strijd met de WNT. Hoeveel geld de gemeentesecretaris uiteindelijk krijgt is niet bekendgemaakt.