De gemeenteraad is akkoord gegaan met de opvang van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool. Wel is het aantal teruggedraaid: geen tweehonderd, maar 148 vluchtelingen. 

Dat er minder asielzoekers naar Paterswolde komen heeft te maken met het gesprek dat onlangs is gevoerd met omwonenden, COA en burgemeester Marcel Thijsen. Daarin werd duidelijk dat er in de oude school niet meer plaats is dan 148 mensen. Er zouden eerst mogelijk wooneenheden op het terrein geplaatst worden voor extra ruimte, maar het COA heeft laten weten dat de vluchtelingen alleen onderdak krijgen in het schoolgebouw zelf.  PvdA maakte zich verder zorgen over historische vereniging Ol Eel, die bezig is met een verhuizing naar de Notenkraker, maar dit gebouw is nog niet klaar. Met een motie wilde PvdA zekerheid hebben dat de historische vereniging niet eerder de turnzaal uit hoeft dan voordat ze de Notenkraker klaar hebben voor gebruik. De VVD wilde verder dat er een veiligheidsprotocol wordt opgesteld. Dit naar aanleiding van een brief van de ondernemers uit Eelde-Paterswolde die bezorgd zijn om de veiligheid. De meerderheid van de raad ging uiteindelijk akkoord met het voorstel.