De provincie Drenthe wil een veilige oversteek voor de doorfietsroute Assen – Groningen. Het plan voor een fietstunnel valt in goede aarde bij de Fietsersbond Kop van Drenthe, die  voorstander is van een veilige fietsroute, rechtdoor langs het Noord-Willemskanaal.

Het alternatief, fietspad laten afbuigen richting de A28, is voor de Fietsersbond niet aan te bevelen. Deze route via het bedrijventerrein over de Onlandweg en Meerweg in Tynaarlo is gevaarlijk en onlogisch, vindt de Fietsersbond, zoals de organisatie in een raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo al heeft gemeld. De rotonde, richting de A28, die dan genomen moet worden, haalt de snelheid niet uit het verkeer, denkt de fietsorganisatie. Ook zal de route via het bedrijventerrein het nodige kosten aan grondaankoop, deels historistische grond en wijziging Bestemmingsplan. Het bezwaar van de route bij Vriezerbrug langs het kanaal is dat het oversteken onveilig is, en dat een tunnel erg duur is. De Fietsersbond is blij dat de Provincie en het Rijk nu de kosten op zich nemen. De aanleg van een tunnel is het veiligst. Het argument dat een route om het bedrijventerrein heen voor de veiligheid voor de fietser beter is, is door de mogelijkheid om een tunnel aan te leggen vervallen. De snelheid in dit deel van de N386 te hoog. Automobilisten mogen nu 80 kilometer per uur. De provincie, eigenaar van de weg, lijkt bereid de snelheid eventueel terug te brengen naar 60 kilometer per uur. Een optie is bijvoorbeeld de bebouwde kom groter te maken, waardoor je op de weg maximaal 50 kilometer per uur mag. Wat de Bond betreft wordt de bebouwde kom zelfs doorgetrokken tot vanaf de rotonde in Vries tot voorbij de Vriezerbrug.

Foto Wethouder Hanneke Wiersema bij de bewuste oversteek Vriezerbrug