Het college van B &W kiest betreft de doorfietsroute ‘Groene As’ voor de route langs het Noord-Willemskanaal, met een tunnel ter hoogte van de Vriezerbrug. De provincie Drenthe en het Rijk zijn bereid de tunnel te financieren, zodat fietsers de N386 niet over hoeven te steken.

Hoofdreden voor B&W om voor deze route te kiezen, is dat het de kortste en veiligste route is. Fietsers kunnen op deze wijze door blijven fietsen, zonder te hoeven stoppen. Ook is deze optie goedkoper voor de gemeente dan de andere varianten en heeft het geen gevolgen voor de eventuele toekomstige ontwikkelingen bij het bedrijventerrein Vriezerbrug. De twee alternatieven die ook bij het college voorlagen, waren dezelfde route langs het Noord-Willemskanaal, maar dan zonder tunnel. En de route langs de A28, die het gebied tussen de Onlandweg en de carpoolplaats doorsnijdt. Wethouder Wiersema is blij dat de provincie en het rijk de tunnel willen financieren: “Langs het kanaal is de meest logische route, zonder omweg. En dankzij de tunnel kun je echt dóórfietsen.” Ze benadrukt het belang daarvan: “Mensen stimuleren om, in plaats van de auto, met de fiets naar het werk of naar de stad te gaan, heeft onze absolute prioriteit. Het is goed voor de gezondheid en beter voor het milieu.” Het gebied bij de oversteek wordt in samenspraak met de omgeving nog wel heringericht. Zo moeten aanwonenden vanaf hun inritten veilig de weg op kunnen rijden. Daarnaast worden er aanpassingen gedaan om het zicht van verkeersdeelnemers te verbeteren, onder andere door het brugwachtershuisje te verwijderen. Ook komt er een middengeleider, waardoor fietsers die geen gebruik van de tunnel maken, de weg in twee keer kunnen oversteken. Als de gemeenteraad akkoord gaat  kunnen de plannen worden uitgewerkt. Afhankelijk van de voortgang van de procedures, zoals de vergunningaanvraag, zal de aanleg van de tunnel op z’n vroegst in 2022 plaatsvinden.