De strijd of er wel of geen supermarkt in de wijk Ter Borch gebouwd mag worden is nog niet beslecht. In de maand mei van het jaar 2019 besliste de gemeenteraad van Tynaarlo met een meerderheid van één stem dat er geen megasuper met een oppervlakte van 3000 m2 in Ter Borch gebouwd mag worden. In een vorige raadsperiode gaf de toenmalige raad wel fiat aan het plan. De beide projectontwikkelaars BUN en VOF Ter Borch pikten het terugdraaien van het eerder genomen besluit niet en stapten in 2019 naar de Raad van State om aan te vechten dat er op het laatste nippertje geen bestemmingsplan voor de supermarkt werd vastgesteld. Afgelopen maandag diende de zaak waarin ook 156 bewoners van Ter Borch ageren tegen de afwijzing van de supermarktplannen

Tijdens de zitting van de Raad van State ging het vooral om de vraag of het besluit van de gemeenteraad om het supermarktplan terug te draaien door geen bestemmingsplan vast te stellen wel voldoende juridisch is onderbouwd.

Verkeersveiligheid

Het is de vraag hoe sterk de gemeente in haar verweer staat. Zo was de verkeersveiligheid rondom de geplande supermarkt een punt van aandacht. De gemeenteraad maakte zich destijds zorgen over de verkeerssituatie in de omgeving van de super, temeer omdat er een groot parkeerterrein zou worden aangelegd in de directe nabijheid van een aantal scholen. Deskundigen gaven aan dat het met de veiligheid wel goed zou gaan komen met wat aanpassingen. Desondanks nam de gemeente daar geen genoegen mee. Dit standpunt vormde één van de pijlers onder het afkeuren van de bouwplannen. Tijdens de bijeenkomst van de Raad van State bleek echter dat een gedegen deskundigenrapport met bijbehorende onderbouwing er niet ligt.

Een groene entree

In principe gaat de Raad van State niet over de vraag of een supermarkt economisch wel of niet rendabel is. Wel kan de Raad een uitspraak doen over zaken die te maken hebben met de ruimtelijke invulling van het gebied. De advocaat die de gemeente vertegenwoordigde legde uit dat de gemeenteraad van Tynaarlo aanvankelijk van mening was dat een lage supermarkt aan de groene entree van de wijk geen afbreuk zou doen. Voortschrijdend inzicht deed de gedachten hierover echter keren: de raad heeft nu een blokkendoos voor ogen, omringd door een groot parkeerterrein waardoor het groene karakter bij hete binnenrijden van de wijk teloorgaat.

Appartementen

Voordat het supermarktplan ter sprake kwam was de gemeente van plan om op het bedoelde terrein een aantal appartementen te bouwen. Door de crisis op de huizenmarkt werd destijds hiervan afgezien. Het alternatief lag daarna snel op tafel: er zou een megasuper gebouwd kunnen worden. Nu de super er (nog) niet komt is het plan voor woningbouw weer van stal gehaald. Tynaarlo wil nu luxueuze seniorenappartementen op de plek van de supermarkt bouwen omdat daar volgens de gemeente veel behoefte aan is. Dit wordt door Projectontwikkelaar Ter Borch (aannemers Heijmans en Hollestelle Vastgoed Ontwikkeling) ontkend. Heijmans en Hollestelle kunnen nog niet over het beoogde bouwkavel beschikken omdat er nog geen definitief bestemmingsplan is vastgesteld. Tot op heden ligt er ook nog geen ontwerpbestemmingsplan, zodat beide aannemers niet weten waar ze aan toe zijn: het bouwen van een megasuper of van nieuwe appartementen.

Een kleinere super

Tijdens de zitting van de Raad van State liet de gemeente weten niet tegen de komst van een buurtsuper te zijn met een beperkte oppervlakte. In dit verband heeft de gemeente geruime tijd geleden dit ook al laten weten. Gedacht wordt aan een winkel van met een vloeroppervlakte van zo’n 500 tot 700 m2. Het is afwachten wat er staat te gebeuren en wie uiteindelijk bakzeil haalt. De verwachting is dat de Raad van State nog voor de zomer een uitspraak zal doen. We houden u op de hoogte. hoogte.