Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de gemeente er fleuriger uit moet zien. Er zouden meer bloemen te zien moeten zijn en gevarieerder. De gemeenteraad wordt gevraagd om 105.000 euro beschikbaar te stellen, uitgesmeerd over de periode 2022 tot en met 2024.

Het college denkt onder andere aan meer kleurrijke, bloeiende bermen, een bredere rijkdom aan bomen (gemeente Tynaarlo staat bekend als groene gemeente en Zuidlaren is zelfs betiteld als ‘groenste dorp van Europa’) en meer veilige plekjes voor bijen en andere insecten. Dit allemaal om de biodiversiteit te bevorderen. Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente bijvoorbeeld wegbermen inzaaien met Drentse bloemenmengsels en gazons omtoveren tot bloemenweides. Door een betere verbinding tussen de groengebieden te maken zou dit ook beter zijn voor de leefbaarheid van dieren. Wethouder Hanneke Wiersema zegt dat de gemeente al veel deed op dat gebied, maar volgens haar kan het nog beter. Het is bekend dat het al jaren slecht gaat met de insecten die ook belangrijk zijn voor het voortbestaan van de mensheid. Ook laat de gemeente weten het maaien en het beheer van de watergangen te verbeteren. Gemaaid gras laten ze eerst even liggen voordat het afgevoerd wordt, zodat zaadjes de kans krijgen op de grond te vallen en insecten de tijd hebben om zich in veiligheid te brengen. De gemeenteraad zal binnenkort in beraad gaan over het voorstel.