Het college van B&W beraadt zich op dit moment op maatwerk voor de herinrichting van de Hoofdweg Eelde. Wat is de best denkbare 50km-inrichting? En welke veilige varianten van een 30-kilometerweg zijn er mogelijk? De peiling onder de gebruikers en adviezen van diverse organisaties hebben daarvoor bouwstenen aangedragen.

Wethouder Hanneke Wiersema benadrukt dat het college van B&W een zorgvuldige afweging wil maken: “Wij willen de best denkbare Hoofdweg. Daartoe hebben we de peiling onder de gebruikers van de weg gehouden en diverse organisaties om een advies gevraagd. Het is nu onze uitdaging om met de ideeën en opmerkingen die zij hebben ingebracht, het beste maatwerk voor de Hoofdweg te vinden.” De meningen zijn heel verdeeld. Organisaties als Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond Kop van Drenthe en de provincie adviseren om van de Hoofdweg een 30-kilometerweg te maken. Dit vanwege de landelijke ontwikkeling waarbij 30 kilometer per uur de norm wordt binnen de bebouwde kom.  Ook stellen zij dat er onvoldoende ruimte is voor een goed ingerichte 50 km weg. De Fietsersbond vindt de mogelijkheid voor snelle fietsers om op de rijbaan te fietsen belangrijk. Ook ondernemers aan de Hoofdweg hebben een sterke voorkeur voor de 30-kilometer variant, vanwege de mogelijkheid voor meer parkeerplaatsen en meer groen. Andere ondernemers zijn juist voor 50 km, omdat de Hoofdweg een belangrijke, snelle schakel is tussen de kernen van Eelde en Paterswolde. Het Openbaar Vervoer-bureau heeft eveneens een voorkeur voor een 50-kilometerweg. De politie vindt het heel belangrijk dat een eventuele 30-kilometerweg er ook als een 30-kilometerweg uitziet, anders gaat men vanzelf te hard rijden. De ANWB, ten slotte, neigt voor de Hoofdweg daarom eerder naar een 50-kilometerweg, omdat juist daar kwetsbare weggebruikers gescheiden zijn van gemotoriseerd verkeer. Veel van de 374 mensen die aan de peiling hebben meegedaan, vroegen zich af of er geen maatwerk mogelijk is. De voorstanders van 30km vinden het belangrijk dat de Hoofdweg een groene weg wordt met een dorpse uitstraling. Deelnemers die kozen voor een 50-kilometerweg willen graag dat de Hoofdweg een voorrangsweg blijft, met een goede bus- en fietsverbinding naar Groningen. Veel van hen geven aan bang te zijn dat bij een 30-kilometerweg te hard gereden gaat worden. Veel deelnemers aan de peiling gaven aan veel waarde te hechten aan het behoud van de zes monumentale eiken, die in een 30 km variant wel kunnen blijven staan en in de 50 km variant niet. De gemeente is bij de ontwerpen in de opiniepeiling uitgegaan van de standaard inrichting volgens de landelijke richtlijnen van de 30- en 50-kilometerweg. Daar zoekt ze nu de beste, toekomstbestendige, varianten op. Voor wethouder Wiersema is de keuze nog geheel open. “We gaan de beste 50km-variant vergelijken met de beste 30-kilometerweg. Waarbij we onvermijdelijk moeten kiezen. Niet alles kan tegelijk. Wat voor mij de winnaar wordt, weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat de verkeersveiligheid voorop staat.”