Vorige week stemde het college van B&W in met het voorstel om de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde aan te wijzen als locatie voor noodopvang van maximaal 200 kansrijke asielzoekers. Vanochtend zijn de omwonenden hierover door middel van een brief op de hoogte gesteld en heeft de gemeenteraad het voorstel ontvangen. Burgemeester Thijsen verwacht dat de gemeenteraad binnen een maand besluit over het voorstel.

Dat omwonenden zich naar aanleiding van dit bericht zorgen zullen maken, begrijpt de burgemeester heel goed. “Ik denk dat verreweg de meeste inwoners van onze gemeente wel vinden dat we deze mensen goed en veilig moeten opvangen. Het gaat hier om zogenoemde kansrijke asielzoekers, dat wil zeggen dat de kans groot is dat ze in Nederland blijven, omdat ze uit hun land van herkomst moesten vluchten voor oorlog of politiek geweld. Aan de andere kant willen veel mensen ze liever niet vlakbij huis. Ik snap die zorgen wel en heb ook voorwaarden gesteld aan deze opvang om die zorgen zoveel mogelijk weg te kunnen nemen. Maar als én de minister én de Commissaris van de Koning én het COA een zeer dringend beroep doen op de gemeente om te helpen bij het huisvesten van vluchtelingen dan vind ik ook dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. De bestaande AZC’s puilen letterlijk uit en ik vind dat je deze mensen niet in tenten onder kunt brengen. En zover is het bijna. Samen met het COA zijn we alle leegstaande gebouwen in de gemeente langsgegaan, want de ruimte moet snel beschikbaar zijn. De voormalige Bladergroenschool voldoet als enige locatie binnen onze gemeente aan de eisen voor noodopvang. Er moet wel iets aan gebeuren, maar dat kan snel.”

Voorwaarden

Bij de komst van asielzoekers bestaat er altijd angst voor overlast. Thijsen: “Natuurlijk willen wij dat ook niet en we hebben daarover met het COA duidelijke afspraken gemaakt. Er komt een mailadres en een telefoonnummer waar 24 uur per dag overlast gemeld kan worden. Ik krijg de bevoegdheid om mensen die overlast veroorzaken te verwijderen en bij ernstige overlast de opvang te sluiten. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat ik gebruik zal moeten maken van die extra bevoegdheden. De groep die hier wordt opgevangen geeft over het algemeen geen overlast. Het zijn geen gelukszoekers, deze mensen hebben een veilige plek nodig om zo snel mogelijk te kunnen integreren in Nederland, want ze zullen hier blijven. De kinderen gaan dus zo vlug mogelijk naar school, de volwassenen krijgen les en begeleiding bij het integratieproces. En ik denk dat dat alleen kans van slagen heeft als ze zich op zijn minst veilig, maar beter nog ook welkom voelen hier.”

Knarrenhof

De locatie van de Bladergroenschool is al langer in beeld voor het bouwen van een zogenoemde Knarrenhof, waar ouderen elkaar helpen om zo zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Thijsen: “De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan om die plannen mogelijk te maken, duurt ongeveer twee jaar en die willen we opstarten. Het COA weet dat ook en het gaat ze hier ook niet om langdurige huisvesting, daar is het gebouw ook niet geschikt voor. Het is echt een tijdelijke noodoplossing om te voorkomen dat asielzoekers in tenten moeten worden ondergebracht. Je kunt het oneens zijn met het asielbeleid, dat mag gelukkig in Nederland, maar deze mensen zijn naar hier gevlucht en zullen in ons land blijven. We hebben de plicht ze netjes op te vangen. We hebben binnen de gemeente al eerder asielzoekers opgevangen en dat is zonder problemen gegaan. Natuurlijk blijft het spannend als je ineens zoveel nieuwe en heel onbekende buren krijgt. Dat begrijp ik echt heel goed en ik wil er alles aan doen om het goed te laten verlopen, maar de nood is echt heel hoog en wij willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen.”

Door Nynke Doevelaar